Ο τομέας των πωλήσεων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μίας εταιρείας, καθώς στοχεύει στην προώθηση της ίδιας της εταιρείας, των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και των βασικών αξιών της. Η αναζήτηση εργασίας στις πωλήσεις είναι  διαδικασία που προϋποθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά, καθώς ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα προσόντα, τα οποία είτε εξελίσσει, είτε αποκτά με την πάροδο του χρόνου και με την απόκτηση εμπειρίας.

Πρόκειται για έναν ανταγωνιστικό αλλά ταυτόχρονα δελεαστικό χώρο με πολλές προκλήσεις, οι οποίες, αν αξιοποιηθούν σωστά, επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε βασικές αρμοδιότητες αλλά και χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ένας υποψήφιος για εργασία στον τομέα των πωλήσεων.

Αρχικά, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι πωλήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες. Οι δύο κυριότερες είναι:

  • οι πωλήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (Business to Business – B2B)
  • οι πωλήσεις μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών (Business to Consumers – B2C).

Άλλα είδη πωλήσεων περιλαμβάνουν τις πωλήσεις μέσω internet ή door-to-door. Υπάρχει το είδος των πωλήσεων όπου ο εργαζόμενος διαχειρίζεται το υπάρχον πελατολόγιο, το αναπτύσσει ή, αντίθετα, δημιουργεί καινούριο.

Σχετικά με το μισθολογικό κομμάτι, υπάρχουν πωλήσεις στις οποίες, πέρα από τον μισθό, παρέχεται επιπλέον προμήθεια, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι, ή περιπτώσεις όπου ο τελικός μισθός είναι καθαρά βασισμένος στις προμήθειες.

Όπως κάθε ειδίκευση απαιτεί κάποια βασικά προσόντα, έτσι κι εδώ, για να διαμορφωθεί ένας εργαζόμενος σε ξεχωριστό πωλητή, πρέπει να διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά. Τα σημεία αναφοράς βάσει των οποίων πρέπει να λειτουργεί ένας πωλητής είναι δύο:

  1. να έχει βαθιά γνώση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που πρέπει να προωθήσει στον υποψήφιο πελάτη. Το πελατολόγιο που καλείται να χτίσει ο πωλητής ή αυτό που ήδη έχει είναι το σημαντικότερο εργαλείο τους καθώς μέσα από αυτό θα μάθουν πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στον κάθε πελάτη που συναντούν. Πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι υποψήφιοι πελάτες να νιώσουν αμέσως άνετα και οι πωλητές να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους αλλά και να κατανοήσουν ότι αυτό που προωθούν οι πωλητές είναι η καλύτερή δυνατή επιλογή·
  2. να προσπαθεί να αφομοιώσει πράγματα κ πληροφορίες από τους πιο έμπειρους του κλάδου – και οι παλιότεροι, φυσικά, να είναι διαθέσιμοι να προσφέρουν το κατάλληλο mentoring, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας αλλά και των συναδέλφων τους.

Ωστόσο, για να εξελιχθεί ένα άτομο σε επαγγελματία πωλητή θα πρέπει να διαθέτει κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:

  • οι οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες αλλά και η εξωστρέφεια είναι απαραίτητα σημεία του χαρακτήρα ενός εργαζομένου στη συγκεκριμένη θέση, καθώς έρχεται συνέχεια σε επαφή με κόσμο προωθώντας προϊόντα ή υπηρεσίες·
  • η ανάληψη πρωτοβουλιών και η αυτοπαρακίνηση είναι στοιχεία που θα εκτιμηθούν θετικά, αφού τα άτομα με αποφασιστικότητα, ιδέες και όραμα είναι σίγουρο πως θα εξελιχθούν·
  • η θετική διάθεση και ο ενθουσιασμός για μάθηση είναι απαραίτητο στοιχείο – οι ημέρες εργασίας των πωλητών είναι γεμάτες προκλήσεις οι οποίες, με την κατάλληλη διαχείριση, μετατρέπονται σε ημέρες εμπειρίας·
  • να γνωρίζουν να θέτουν στόχους και να προσπαθούν να τηρούν το χρονοδιάγραμμα, αυξάνοντας την προσαρμοστικότητα και τη δημιουργικότητά τους.

Ξεκινήστε τώρα την αναζήτηση εργασίας για καριέρα στις πωλήσεις αναζητώντας συμβουλές εύρεσης εργασίας ώστε να εξελιχθείτε σε έναν  ξεχωριστό επαγγελματία.