Η πληροφορική είναι ένας κλάδος που παρουσιάζει ταχύτατη ανάπτυξη, χάρη στην τεχνολογική εξέλιξη. Οι θέσεις εργασίας στην πληροφορική γίνονται όλο και πιο περιζήτητες καθώς τα νέα δεδομένα φέρνουν και νέες ειδικότητες. Η εξειδίκευση στον κλάδο θεωρείται μεγάλο προσόν για τους εργαζομένους. Η επιτυχημένη εργασία στον κλάδο της πληροφορικής προϋποθέτει ένα πακέτο δεξιοτήτων, ακαδημαϊκών αλλά και soft skills, ικανά να μετατρέψουν έναν εργαζόμενο σε ταλέντο του κλάδου. Πέρα από τις νέες ειδικότητες που προκύπτουν, υπάρχουν κάποιες θέσεις εργασίας στην πληροφορική που εξελίσσονται περαιτέρω. 

Η θέση του network developer είναι μία από αυτές. Ένας network developer έχει πολλές καθημερινές αρμοδιότητες τις οποίες καλείται να αντιμετωπίζει και να επιλύνει επιτυχώς. Η εργασία ως network developer απαιτεί κάποια προσόντα όσον αφορά τις ακαδημαϊκές γνώσεις του αλλά και προσόντα που έχουν να κάνουν με τον χαρακτήρα του.   

Οι βασικές αρμοδιότητες ενός network developer έχουν να κάνουν με τη συντήρηση του δικτύου  και του συστήματος μιας εταιρείας, αλλά και την πρόληψη μέτρων για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων που θα οδηγήσουν σε κωλύματα. Άλλες καθημερινές αρμοδιότητες ενός network developer περιλαμβάνουν:  

 • Την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στο δίκτυο και στο εταιρικό σύστημα
 • Την αναβάθμιση αυτών
 • Εντοπισμός των λαθών του συστήματος
 • Διαχείριση της δικτυακής χρήσης
 • Συντήρηση των λογαριασμών των χρηστών που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο
 • Εντοπισμός σημείων που το σύστημα χρειάζεται βελτίωση όπως και υπολογισμός κόστους για την εφαρμογή άλλων συστημάτων

Όπως σε πολλές θέσεις εργασίας στην Πληροφορική, έτσι και στη θέση του network developer απαιτείται επίσης ένα πακέτο δεξιοτήτων και soft skills ικανά να σας κάνουν να ξεχωρίσετε στη συνέντευξη εργασίας. Τα συγκεκριμένα προσόντα περιλαμβάνουν:  

 • Υπομονή
 • Υπευθυνότητα
 • Διάθεση για εργασία
 • Ομαδικό πνεύμα, καθώς το τμήμα της πληροφορικής πλέον έρχεται σε καθημερινή επαφή με τα υπόλοιπα εταιρικά τμήματα και καλείται να εξηγεί σε απλοποιημένη μορφή πολλά εξειδικευμένα σημεία της εργασίας του
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, που σχετίζεται με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού.

Ο ρόλος του network developer διαφέρει, ανάλογα το μέγεθος της εταιρείας. Σε μεγάλες ή σε πολυεθνικές εταιρείες οι network developers είναι αρμόδιοι για τη γενική επιτήρηση του συστήματος και των υπόλοιπων εργαζομένων του τμήματος. Ωστόσο, σε περίπτωση λάθους έχουν οι ίδιοι την ευθύνη. Αντίθετα, σε μικρότερες εταιρείες έχουν πιο άμεσο έλεγχο και επαφή στο σύστημα. Για την απόκτηση εμπειρίας είναι αρκετά χρήσιμο, για έναν υποψήφιο που επιθυμεί εργασία στην Πληροφορική να ξεκινήσει την καριέρα του σε μία μικρότερη εταιρεία, ώστε να γνωρίσει από κοντά και πιο άμεσα τα λειτουργικά συστήματα και δίκτυα. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει σοβαρότερες καταστάσεις στη μετέπειτα εξέλιξή του.  

Για περισσότερες θέσεις εργασίας στην πληροφορική, μπείτε στο site της Randstad και κάντε την αντίστοιχη αναζήτηση εργασίας. Με ένα  καλά δομημένο βιογραφικό και με την κατάλληλη έρευνα που θα σας προετοιμάσει για τη συνέντευξη εργασίας στην πληροφορική, μετατραπείτε σε έναν κορυφαίο υποψήφιο έτοιμο να διεκδικήσει ισχυρές θέσεις εργασίας.