Σήμερα η πληροφορική είναι ένας κλάδος που αναπτύσσεται ταχύτατα. Συνεπώς, προκύπτουν νέες θέσεις εργασίας στην πληροφορική δημιουργώντας πολλές προοπτικές για εργασία.

 

Οι θέσεις εργασίας στην πληροφορική είναι πολλές, αφού χάρη στην τεχνολογική ανάπτυξη, δημιουργούνται συνεχώς νέα δεδομένα τα οποία, με τη σειρά του, δημιουργούν νέες ειδικότητες. Μία από αυτές τις ειδικότητες είναι ο full-stack developer.

 

Η θέση του full-stack developer έχει παρουσιάσει μεγάλη αλλαγή με τα χρόνια και, πλέον, αποτελεί μία περιζήτητη ειδικότητα από τις επιχειρήσεις. Οι full-stack developers πρέπει να είναι αρκετά επιδέξιοι ώστε να χειρίζονται front-end αλλά και back-end τεχνολογίες. Είναι δύο ειδικότητες που έχουν ενσωματωθεί σε μία και αυτός είναι ο λόγος που η συγκεκριμένη ειδικότητα έχει γίνει τόσο δημοφιλής και περιζήτητη.

 

Για επιτυχημένη καριέρα στην πληροφορική και πιο συγκεκριμένα ως full-stack developer, απαιτείται η εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού όπως PHP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery ή Python. Οι συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού είναι απαραίτητα εργαλεία για τις καθημερινές αρμοδιότητες.

 

Η εργασία ως full-stack developer προϋποθέτει την εύκολη και άνετη προσέγγιση του εργαζομένου στις νέες τεχνολογίες. Όπως είναι γνωστό, η τεχνολογική εξέλιξη συμβαίνει με όλο εντονότερους ρυθμούς και για καριέρα στην πληροφορική είναι απαραίτητο οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι να συμβαδίζουν με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τα τελευταία εργαλεία. Επίσης, ένας full stack developer είναι απαραίτητο να κατανοεί σε βάθος τον τρόπο που ολοκληρώνεται μία εφαρμογή.

 

Η συγκεκριμένη ειδικότητα βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα εταιρικά τμήματα όπως, άλλωστε, συμβαίνει και με τις υπόλοιπες ειδικότητες της πληροφορικής. Συνεπώς, το ομαδικό πνεύμα και η ικανότητα να ανταποκρίνεται στα deadlines είναι πολύ βασικό. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι επίσης αναγκαίες, καθώς οι εργαζόμενοι του κλάδου πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απρόβλεπτη κατάσταση προκύψει, αλλά να είναι σε θέση, επίσης, να εξηγήσουν σε πιο απλοποιημένη μορφή κάποια πράγματα που αφορούν τον κλάδο τους προκειμένου να γίνουν κατανοητά από άτομα που δεν έχουν επαφή με αυτόν.

 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η τεχνολογική εξέλιξη, σήμερα, αλλάζει κυριολεκτικά με την ταχύτητα του φωτός. Τα νέα δεδομένα που προκύπτουν απαιτούν από τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους εγρήγορση και πλήρη εναρμόνιση με αυτά. Ταυτόχρονα, ο κλάδος της πληροφορικής αλλάζει πρόσωπο, καθώς η εποχή που οι εργαζόμενοι του τμήματος ήταν «απομονωμένοι» από την υπόλοιπη εταιρεία και αφοσιωμένοι στα δικά τους project, έχε πλέον περάσει. Η θέση του full stack developer αλλά και πολλές άλλες θέσεις εργασίας στην πληροφορική αναμένεται να συνεχίσουν να έχουν την ίδια ζήτηση στο μέλλον. Για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη Randstad πατήστε εδώ και γίνετε ένας κορυφαίος υποψήφιος!