Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μίας εταιρείας είναι αυτό που ασχολείται με τα άτομα που εργάζονται στον οργανισμό. Ο στόχος του τμήματος HR είναι να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων. Κάθε εταιρεία διαθέτει το δικό της τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Το τμήμα είναι επιφορτισμένο με πολλά καθήκοντα σε καθημερινή βάση, κάποια από τα οποία περιλαμβάνουν την ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων στους εργαζομένους, την εφαρμογή πρακτικών με σκοπό την εργασιακή τους αναγνώριση, τη μισθοδοσία και άλλα.

Οι αρμοδιότητες που έχει να αντιμετωπίσει το τμήμα HR απαιτούν τον επαγγελματισμό των εργαζομένων. Πρέπει να είναι αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν, καθώς ενδέχεται πάντα να προκύψουν απρόσμενες καταστάσεις ή προβλήματα. Μία σημαντική θέση εργασίας στο HR είναι η θέση administrative assistant. Ποια, ακριβώς, είναι τα καθημερινά καθήκοντα αυτής της θέσης και ποια είναι τα βασικά skills που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος για τη συγκεκριμένη εργασία; Η θέση HR Administrative Assistant παρέχει υποστηρικτικό ρόλο στη λειτουργία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού με στόχο την εξασφάλισης της ομαλής εργασίας. Πιο αναλυτικά, η θέση βοηθού διοίκησης είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των αρχείων των εργαζομένων σε ηλεκτρονική και σε γραπτή μορφή, αλλά και για την ανανέωσή τους όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ταυτόχρονα, τα άτομα που εργάζονται στη συγκεκριμένη θέση εργασίας, έχουν την ευθύνη να ανανεώνουν τη βάση δεδομένων του HR, σε περιπτώσεις νέων προσλήψεων, λήξεις συμβάσεων και αδειών. Η προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων για τις πολιτικές και τις διαδικασίες του τμήματος HR είναι, επίσης, κάτι που είναι υπό την ευθύνη της συγκεκριμένης θέσης. Με το πέρασμα του χρόνου και την απόκτηση εμπειρίας είναι πολύ πιθανό να μπορείτε να δίνετε και τη γνώμη σας για πρακτικές του τμήματος και για την αποτελεσματικότητα αυτών. Με την καθημερινή επαφή με το αντικείμενο εξελίσσετε την καριέρα σας και γίνεστε ένας πολύ καλός επαγγελματίας. Έτσι, μπορείτε να συμμετέχετε σε διάφορα trainings και σεμινάρια που διοργανώνονται.

Σε περίπτωση που ξεκινάτε τώρα την καριέρα σας στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, ενδέχεται να αναλάβετε το τηλεφωνικό κέντρο του τμήματος. Είναι μία αρμοδιότητα που, παράλληλα με τις γνώσεις σας στο HR, θα εξελίξει πολύ τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες και την ικανότητά σας να αντιμετωπίζετε επιτυχώς διάφορα απρόβλεπτα περιστατικά. Τα καθήκοντα της θέσης HR Administrative Assistant δεν περιορίζονται εδώ. Κάθε εταιρεία λειτουργεί με τον δικό της τρόπο και προσαρμόζει τα καθήκοντα ανάλογα με τις δικές της ανάγκες.  

Όσον αφορά τα προσόντα για εργασία στο HR και, ειδικότερα, ως administrative assistant η κατοχή πτυχίου σε σχετικό κλάδο είναι απαραίτητη. Η εμπειρία στο Ανθρώπινο Δυναμικό είναι ακόμη κάτι που βλέπουν θετικά οι εργοδότες. Επίσης, η άριστη γνώση των υπολογιστών και των αγγλικών είναι βασικά προσόντα. Τέλος, επειδή το τμήμα HR είναι σε καθημερινή επικοινωνία με τους εργαζομένους της εταιρείας και πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για οτιδήποτε προκύψει, οι άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες.  

Εάν σας ενδιαφέρει μία καριέρα στο HR, συντάξτε ένα δυνατό βιογραφικό και ξεκινήστε την αναζήτηση για τις κατάλληλες αγγελίες εργασίας από εδώ.  

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!