Ένας επιτυχημένος μάνατζερ χρειάζεται να δίνει προσοχή σε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες μέχρι να φτάσει στο σημείο να θεωρηθεί επιτυχημένος. Οπότε το να καταγράψει κάποιος τα στοιχεία που θα φέρουν έναν manager στον δρόμο της επιτυχίας είναι κάτι αρκετά δύσκολο. Παρ’ όλα αυτά παρακάτω θα καταγράψουμε μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που κάνουν ένα manager να ξεχωρίζει :

Δημιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις στις οποίες θα υπάρχει σεβασμός, εκτίμηση, κατανόηση και προσήλωση στους στόχους της ομάδας, της εταιρείας και του κάθε συνεργάτη ξεχωριστά.

Επικοινωνεί αποτελεσματικά είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε μέσο γραπτού λόγου, ακούστε με προσοχή τι έχουν να σας που οι γύρω σας και δεχθείτε το feedback που θα σας δοθεί για τις διάφορες δραστηριότητες.

Χτίζει και αναπτύσσει την ομάδα που θα μπορεί να συνεργάζεται αποτελεσματικά, ομαδικά, δημιουργικά και αρμονικά για την επίτευξη των αποτελεσμάτων. Ένας καλός ηγέτης μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για τους υπόλοιπους.

Κατανοεί, καταγράφει και ενημερώνει την ομάδα για τα οικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με την δραστηριότητα που είναι στην ευθύνη του.

Γνωρίζει τον τρόπο για να δημιουργήσει ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον όπου θα υπάρχει αναγνώριση και οι εργαζόμενοι θα έχουν κίνητρο για να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό.

Δίνει καθημερινά το καλό παράδειγμα και διοικεί με λογική και χωρίς υπερβολές, ενώ δεν ξεχνά να μοιράζεται τις γνώσεις του και την εμπειρία του και να προσπαθεί καθημερινά να αναπτύσσει τις ικανότητες των μελών της ομάδας του .

Επειδή όλοι από την εμπειρία μας γνωρίζουμε τι ακόμα μπορεί να κάνει έναν Manager επιτυχημένο μπορείτε να αναπτύξετε τις απόψεις σας στην συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει στο group της Randstad στο LinekedIn .