Ακόμη και πριν από την πανδημία, οι τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η μηχανική μάθηση ( machine learning), η ανάλυση δεδομένων (data analytics) και το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) είχαν αναπτυχθεί ραγδαία.  Αλλά εδώ και ένα χρόνο έχουν καταστεί απαραίτητες εν μέσω της τρέχουσας παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης.

Οι προσαρμογές των εταιρειών στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν αυξήσει σημαντικά τις θέσεις εργασίας στον κλάδο της τεχνολογίας όσο και την ζήτηση υποψηφίων με δεξιότητες και γνώσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες των ψηφιακά μετασχηματισμένων βιομηχανιών.

Αν θέλεις να ακολουθήσεις μία καριέρα στον κλάδο της πληροφορικής, τι είδους θέση θα μπορούσες να αναζητήσεις; Τι δεξιότητες χρειάζεσαι; Παρακάτω μπορείς να ρίξεις μια ματιά σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς  ΙΤ θέσεις εργασίας που επαναπροσδιορίζουν τον κλάδο της τεχνολογίας.

cloud engineer.

Το τελευταίο διάστημα, το cloud computing έχει καταστεί απαραίτητο για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις αναζητούν υποψήφιους με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που μπορούν να επισπεύσουν διαδικασίες, να εφαρμόσουν τις απαραίτητες υποδομές και να εκτελέσουν καθήκοντα που σχετίζονται με το cloud.

Οι cloud engineers συχνά αποκαλούνται διαφορετικά ανάλογα με τους ρόλους, όπως solutions architects, cloud developers και sysops engineers. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ρόλοι και οι ευθύνες διαφέρουν αλλά η συνολική ευθύνη ενός cloud engineer είναι να σχεδιάζει, να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται το σύστημα cloud μίας επιχείρησης, όπως η πλατφόρμα Google Cloud, Microsoft 365 και Slack.

machine learning engineer.

Οι Machine learning engineers χρησιμοποιούν μεγάλα δεδομένα (big data) για να δημιουργήσουν πολύπλοκους αλγόριθμους με σκοπό να προγραμματίσουν ένα μηχάνημα (όπως  ένα αυτόνομο αυτοκίνητο ή ψηφιακό βοηθό φωνητικής αναζήτησης) προκειμένου να εκτελέσουν εντολές όπως θα έκανε ένας άνθρωπος. Για να ακολουθήσει κάποιος μια θέση ως Machine Learning Engineer είναι σημαντικό να κατανοεί τα μαθηματικά και την στατιστική. Καλό θα είναι να υπάρχουν και οι γνώσεις βασικών τεχνολογιών όπως  Python.

data scientist.

Η θέση εργασίας του data scientist δεν είναι νέα, όπως άλλες θέσεις στον κλάδο της τεχνολογίας, όπως είναι του cloud computing engineer ή του machine learning engineer, αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντική σε οποιαδήποτε εταιρεία και θα συνεχίσει να είναι.

Καθώς οι επιχειρήσεις συλλέγουν και χρησιμοποιούν περισσότερα δεδομένα κάθε μέρα, η ζήτηση για εξειδικευμένους data scientists έχει αυξηθεί σημαντικά. Με ευκαιρίες να εργαστούν σχεδόν σε κάθε κλάδο των επιχειρήσεων, οι data scientists έχουν την ευθύνη να συντάξουν, να επεξεργαστούν, να αναλύσουν και να παρουσιάσουν δεδομένα, προκειμένου οι επιχειρήσεις να λάβουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις.

 

UX designer.

Οι UX designers (User eXperience) ασχολούνται με τον σχεδιασμό λογισμικού, ιστότοπων και εφαρμογών ώστε να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις συνήθειες, τις συμπεριφορές και τις ανάγκες των καταναλωτών. Καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται σε ψηφιακές πλατφόρμες για την προώθηση και πώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικό να διασφαλιστεί η παροχή μιας καλύτερης εμπειρίας στους χρήστες.

mobile applications developer.

Η ανάπτυξη κινητής τηλεφωνίας έχει αποτελέσει πόλο έλξης για όλους τους κλάδους. Καθώς περισσότερες επιχειρήσεις βασίζονται στην κινητή τεχνολογία για να προσεγγίσουν πελάτες, η ζήτηση για mobile applications developers θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτοί οι επαγγελματίες ηγούνται της προσπάθειας όταν πρόκειται να σχεδιάσουν και να προτείνουν βελτιώσεις στο λογισμικό που βασίζεται σε smartphone και tablet. Τέλος, εργάζονται πάνω σε νέες εφαρμογές, κωδικοποίησεις, δοκιμές και εντοπισμό σφαλμάτων. 

devOps engineer.

Οι DevOps engineers επαγγελματίες έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση επειδή πολλές εταιρείες προσπαθούν να επιταχύνουν την παροχή εφαρμογών και υπηρεσιών - και να αυξήσουν την επιχειρηματική ευκινησία και παραγωγικότητα. Το DevOps, ως πρακτική, συμβάλλει στη μείωση του κύκλου ζωής της ανάπτυξης λογισμικού και προωθεί πιο αποτελεσματικές διαδικασίες, όπως ο αυτοματισμός. Οι DevOps engineers ενσαρκώνουν αυτήν την πρακτική δουλεύοντας από κοινού σε διάφορα τμήματα για την ανάπτυξη νέων συστημάτων και τη βελτίωση των υπαρχόντων ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά.

Οι DevOps engineers χρειάζονται συνήθως αρκετά χρόνια εμπειρίας στην αυτοματοποίηση εφαρμογών, την ανάπτυξη υποδομών και την ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών χρησιμοποιώντας πλατφόρμες cloud όπως το Amazon Web Services (AWS). Χρειάζεται επίσης να είναι εξειδικευμένοι στη χρήση μιας σειράς γλωσσών κωδικοποίησης, από C ++ έως Python, σε εργαλεία DevOps για αυτοματοποίηση συστημάτων πληροφορικής, όπως το Ansible, καθώς και software engineering και security architectures. Πολλοί εργοδότες αναζητούν επίσης υποψηφίους με γνώση σε Agile μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού.

business intelligence analyst.

Οι εταιρείες έχουν υιοθετήσει τη χρήση της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data), η οποία έχει αυξήσει τις δραστηριότητές τους στη συλλογή δεδομένων και την υποβολή εκθέσεων. Ως αποτέλεσμα, η ανάγκη για business intelligence analysts σε κλάδους, όπως είναι η λογιστική και τα οικονομικά αυξήθηκε θεαματικά. Ο business intelligence analyst αναλαμβάνει τη μετατροπή των ογκωδών και πολύπλοκων δεδομένων σε λειτουργικές γνώσεις και την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων, προσφέροντας μεγάλα οφέλη στις εταιρείες. Οι άνθρωποι που πετυχαίνουν σε αυτόν τον ρόλο διαθέτουν δεξιότητες ανάλυσης, αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και ικανότητα εξόρυξης, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση συγκεντρωτικού πίνακα Excel (Excel pivot tables). Συνήθως απαιτείται εκπαίδευση σε χρηματοοικονομικά ή πληροφοριακά συστήματα. Τέλος, απαιτούνται πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων για τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της εταιρείας και τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων. 

Η ομάδα IT της Randstad διαχειρίζεται περισσότερες από 90 θέσεις εργασίας στον κλάδο. Βρες αυτήν που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου!