Ο ρόλος του Υπεύθυνου Πωλήσεων είναι πολύ σημαντικός για όλες τις εταιρίες ανεξάρτητα από το προϊόν ή την υπηρεσία την οποία αναλαμβάνει να αντιπροσωπεύσει. Ο βασικός σκοπός ενός πωλητή είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον των υποψηφίων αγοραστών – πελατών του έτσι ώστε να ολοκληρώσει με επιτυχία την πώληση του προϊόντος.

Η διαδικασία της πώλησης μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε προϊόν και μπορεί να έχει διαφορετική χρονική διάρκεια μέχρι να ολοκληρωθεί.

Σε κάθε περίπτωση, είτε η πώληση γίνεται τηλεφωνικά είτε σε μια προσωπική συνάντηση, ο Υπεύθυνος Πωλήσεων προσπαθεί κάθε φορά να αναδείξει τα πλεονεκτήματα των προϊόντων που αντιπροσωπεύει. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει με μεγάλη λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που καλείται να πουλήσει, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι σημαντικό να γνωρίζει το τι προσφέρει και ο άμεσος ανταγωνισμός.

Οι αρμοδιότητες των Υπεύθυνων Πωλήσεων δεν περιορίζονται μόνο στην ολοκλήρωση της διαδικασίας της Πώλησης. Ένας πωλητής στην καθημερινότητά του πρέπει να επικοινωνεί με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες, να κλείνει συναντήσεις με υποψήφιους πελάτες, να καταγράφει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις και τις πωλήσεις τις οποίες πραγματοποίησε, να κάνει καταγραφή των εξόδων του, να παρακολουθεί τις τιμές και τις τάσεις της αγοράς καθώς και να πραγματοποιεί δραστηριότητες που λειτουργούν υποστηρικτικά προς τη διαδικασία της Πώλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις Πωλήσεων πατήστε εδώ

Ψάχνετε για Δουλειά; Βρείτε όλες τις νέες θέσεις εργασίας για μόνιμη (full time) και προσωρινή (part time) απασχόληση στην Ελλάδα στο: www.randstad.gr