Σύμφωνα με τις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στο http://www.randstad.gr μια από τις ειδικότητες πού οι εργοδότες συνεχίζουν να ζητάνε προσωπικό είναι οι πωλήσεις. Αν επιθυμείτε να κάνετε καριέρα στις πωλήσεις,  θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις για τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

Πέραν από τις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο, ο προσανατολισμός στην επίτευξη των αποτελεσμάτων, η μεθοδικότητα και η οργάνωση για την ανάπτυξη του πελατολογίου, η εμπορική και πελατοκεντρική φιλοσοφία καθώς και η γνώση των Αγγλικών και του υπολογιστή, κρίνονται απαραίτητα από τους περισσότερους εργοδότες.

Αν θέλετε να κάνετε αίτηση για τις θέσεις εργασίας που χειρίζεται η Randstad καταχωρήστε το βιογραφικό σας σήμερα.