Ένα ιδιαίτερα δημοφιλές επάγγελμα στην αγορά εργασίας, είτε για τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν, είτε για τις αμοιβές που παρέχονται από τις εταιρείες, είναι αυτό του Ιατρικού Επισκέπτη. Με τι ασχολείται όμως ο Ιατρικός επισκέπτης ;

Ο Ιατρικός Επισκέπτης είναι ο εξειδικευμένος «ειδικός πωλήσεων» ο οποίος δραστηριοποιείται ανάμεσα στη Φαρμακοβιομηχανία και τον Ιατροφαρμακευτικό κλάδο.

Ο Ιατρικός επισκέπτης είναι πολύτιμος σύμβουλος κάθε ειδικού και στην αρμοδιότητά του βρίσκονται η ενημέρωση των ιατρών, των φαρμακοποιών και των συναφών ειδικοτήτων σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο, την κυκλοφορία νέων φαρμάκων και τις ιδιαιτερότητες κάθε σκευάσματος. Μεταξύ των «πελατών» του συγκαταλέγονται ιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ασφαλιστικά ταμεία.

Τα μέσα που χρησιμοποιεί για τη δουλειά του είναι διαφημιστικά έντυπα, στα οποία αναγράφονται σημαντικά στοιχεία του σκευάσματος, αποτελέσματα κλινικών μελετών, καθώς επίσης και δείγματα σκευασμάτων. Τα έντυπα και τα δείγματα παρέχονται από τις φαρμακοβιομηχανίες.

Ο ιατρικός επισκέπτης εργάζεται εντός ή εκτός γραφείου με εξωτερικές μετακινήσεις που συνήθως προκύπτουν σε εσωτερικούς χώρους (νοσοκομεία, ιατρεία, φαρμακεία κλπ). Ο ιατρικός επισκέπτης αναλαμβάνει συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, τις οποίες επισκέπτεται σε καθημερινή βάση αφού προετοιμάσει το αντίστοιχο πρόγραμμα επισκέψεων.

Για να μπορέσει ο Ιατρικός επισκέπτης να ξεπεράσει τον δυνατό ανταγωνισμό της αγοράς, θα πρέπει να είναι διαρκώς ενήμερος και εκπαιδευμένος στα νέα φάρμακα που διατίθενται στην αγορά από την εταιρεία του καθώς και από τους ανταγωνιστές. Σε αρκετές περιπτώσεις θα πρέπει να είναι ικανός να αναλύει μειονεκτήματα/πλεονεκτήματα για να μπορέσει να προωθήσει τα φάρμακα της εταιρείας, ενώ θα πρέπει να γνωρίζει και το τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται εμπορικά ο ανταγωνισμός.

Για την άσκηση του επαγγέλματος προτιμούνται τα άτομα που έχουν γενικά κάποιο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή δίπλωμα από ανώτερη σχολή, ή εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, ή κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, σε θέματα που σχετίζονται με τον υγειονομικό τομέα. Η προϋπηρεσία είναι επιθυμητή, όχι όμως και απαραίτητη.

Ο ιατρικός επισκέπτης πρέπει να διαθέτει όλα τα προσόντα ενός καλού πωλητή:

 • Χρειάζεται να είναι δυναμικός
 • Να έχει ευχάριστη προσωπικότητα
 • Να είναι καλός ακροατής
 • Να έχει ευχέρεια στην επικοινωνία,
 • Να έχει πειθώ
 • Να συμπεριφέρεται με επαγγελματισμό και να έχει τρόπους.

Ο ιατρικός επισκέπτης μπορεί να εργαστεί σε :

 • Φαρμακευτικές Εταιρείες και Αντιπροσωπείες
 • Εταιρείες παραφαρμακευτικών ειδών και καλλυντικών
 • Εταιρείες βιολογικών προϊόντων και αντιδραστηρίων
 • Εταιρείες με ιατρικά είδη και μηχανήματα
 • Εταιρείες με χημικά προϊόντα και υλικά

Για να στείλετε το βιογραφικό σας στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας από την Randstad πατήστε εδώ

Αν ψάχνετε για Δουλειά και θέλετε να βρείτε μόνιμη απασχόληση ή  προσωρινή απασχόληση στην Ελλάδα επισκεφθείτε το: www.randstad.gr