Το τμήμα marketing σε μία εταιρεία είναι πολυδιάστατο με αρκετές αρμοδιότητες. Βασικός στόχος του είναι η αποτελεσματική και επιτυχημένη προώθηση των εταιρικών υπηρεσιών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της αγοράς και των πελατών.

Η εργασία στο τμήμα marketing είναι μια καθημερινή πρόκληση. Κάθε ημέρα εργασίας είναι διαφορετική με πολλά ενδιαφέροντα καθήκοντα. Απαιτείται εγρήγορση και προσήλωση στη λεπτομέρεια για ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ορισμένες αρμοδιότητες του συγκεκριμένου τμήματος, όπως και τα soft skills που πρέπει να διαθέτει ένας υποψήφιος για μία επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο του marketing. Το τμήμα marketing ασχολείται με τον σχεδιασμό των κατάλληλων μεθόδων για την προσέλκυση πελατών. Οι εργαζόμενοι είναι επίσης αρμόδιοι για την κατάλληλη στρατηγική που θα επιφέρει κέρδος στην εταιρεία. Η κατάλληλη στρατηγική προϋποθέτει την ολοκληρωμένη γνώση της αγοράς και τη στόχευση στο σωστό target group προκειμένου να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άλλες αρμοδιότητες του μάρκετινγκ περιλαμβάνουν:

  • Τη διαχείριση του εταιρικού budget και τη σωστή κατανομή του σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες
  • Την έρευνα και την ανάλυση των τάσεων της αγοράς εργασίας, προκειμένου να προσαρμόσει τη στρατηγική της εταιρείας κατάλληλα
  • Την ανάπτυξη στρατηγικής με στόχο μία δυνατή παρουσία στα social media μέσα από το digital marketing.
  • Την προετοιμασία διάφορων παρουσιάσεων

Η εργασία στο marketing απαιτεί επίσης ορισμένα προσόντα και δεξιότητες, απαραίτητα για ανοδική επαγγελματική πορεία στον κλάδο. Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο είναι σημαντικό σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Όσον αφορά τα κατάλληλα soft skills, οι δυνατές επικοινωνιακές και αναλυτικές δεξιότητες, η οξεία αντίληψη για την αγορά εργασίας και οι ικανότητες διαχείρισης χρόνου παίζουν σημαντικό ρόλο. Για τα στελέχη μάρκετινγκ, απαιτούνται επίσης ισχυρές ηγετικές ικανότητες και καλή εμπειρία στη διαχείριση budgets. Η εργασία στο τμήμα marketing είναι μια καθημερινή πρόκληση για τα άτομα που ήδη εργάζονται ή επιθυμούν να ενταχθούν σε μία επιτυχημένη ομάδα marketing. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα προσόντα και τις αρμοδιότητες του τμήματος, επισκεφθείτε το site της Randstad και δείτε τις αγγελίες για εργασία στο marketing. Παράλληλα, ένα υπόδειγμα βιογραφικού που μπορείτε να δείτε εδώ, θα σας δώσει τη γενική εικόνα του σωστού τρόπου σύνταξης βιογραφικού για τη θετική εξέλιξη της καριέρας σας στον κλάδο του μάρκετινγκ.