Ο Χημικός μηχανικός ασχολείται με την ανάλυση και τον έλεγχο όλων των χημικών και φυσικών διεργασιών της χημικής βιομηχανίας

Ο Χημικός μηχανικός ασχολείται με την ανάλυση και τον έλεγχο όλων των χημικών και φυσικών διεργασιών της χημικής βιομηχανίας. Συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή προϊόντων και υλικών τα οποία πληρούν ποιοτικές προδιαγραφές ενώ παράλληλα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και για την παραγωγή τους γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να εξοικονομείται ενέργεια.

Ο χημικός μηχανικός μπορεί να έχει πολύ καλές συνθήκες εργασίας αν ασχοληθεί με την έρευνα ή την εκπαίδευση. Στην περίπτωση που ασχοληθεί στην βιομηχανία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το περιβάλλον εργασίες και το ωράριο.

Ο χημικός μηχανικός χρειάζεται να έχει πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση, ευρύ πεδίο γνώσεων, και να ενημερώνεται διαρκώς για το αντικείμενο του, τις ανάγκες, που προκύπτουν από τη μόλυνση του περιβάλλοντος, αλλά και τις απαιτήσεις της οικονομίας για ανταγωνιστικά και ποιοτικά προϊόντα. Για να μπορεί να επιβλέπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εργασίες που του αναθέτουν θα πρέπει να είναι συνεπής, υπεύθυνος,οργανωτικός και συνεργάσιμος. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει καλή σωματική υγεία και η αντοχή καθώς σε κάποιες περιπτώσεις οι συνθήκες εργασίας μπορεί να είναι αντίξοες.

Σπουδές: Για να γίνει κάποιος  χημικός μηχανικός πρέπει να ολοκληρώσει τις σπουδές του στα αντίστοιχα τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Πανεπιστημίου Πάτρας.

Ο χημικός μηχανικός μπορεί να εργαστεί :

  • σε βιομηχανίες
  • σε προώθησης πωλήσεων χημικών προϊόντων
  • στην περιβαλλοντική μηχανική και την ανάπτυξη νέων υλικών
  • τη βιοφυσική και βιοχημική μηχανική
  • σε τμήματα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • ως δημόσιος υπάλληλος σε τεχνικές υπηρεσίες δημόσιων οργανισμών
  • ως ελεύθερος επαγγελματίας
  • στην εκπαίδευση ως καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης