Ο δικηγόρος ασχολείται με την μελέτη και την εφαρμογή της νομοθεσίας, αποτελεί δε, μαζί με τους δικαστικούς λειτουργούς και τους εισαγγελείς, βασικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία και απονομή της δικαιοσύνης.

Κύρια Καθήκοντα :

1.       Υπεράσπιση της ζωής, της ελευθερία, της αξιοπρέπειας και της περιουσία του εντολέα του σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρχή.

2.       Επικυρώνει αντίγραφα διαφόρων εγγράφων

3.       Σε σχέση με τις υποθέσεις που αναλαμβάνει είναι υπεύθυνος για

  • να συλλέξει στοιχεία από όπου χρειάζεται σχετικά με τις υποθέσεις που αναλαμβάνει
  • να καταγράψει το ιστορικό της υπόθεσης
  • να μελετήσει την ισχύουσα  νομοθεσία και νομολογία,
  • να  ετοιμάζει το φάκελο της υπόθεσης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία
  • να δώσει όλες τις απαραίτητες συμβουλές , τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

4.       Αν κάποια υπόθεση είναι στις  αίθουσες των δικαστηρίων τότε θα πρέπει

  • να εξετάζει μάρτυρες
  • να αγορεύει και να παρεμβαίνει κατά την διάρκεια της δικής
  • να διασφαλίζει τα συμφέροντα του εντολέα και πελάτη του.

5.      Ο δικηγόρος αφιερώνει την μέρα του ανάμεσα στα δικαστήρια και το δικηγορικό του γραφείο.

Σπουδές: Για να γίνει κάποιος δικηγόρος πρέπει να ολοκληρώσει Νομικές σπουδές οι οποίες μπορούν να γίνουν στο Τμήμα Νομικής των ΑΕΙ Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης,

Αφού ολοκληρωθούν οι σπουδές ο υποψήφιος δικηγόρος πρέπει να πραγματοποιήσει 18μηνη άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και μετά από εξετάσεις όσοι επιτύχουν γράφονται  στο δικηγορικό σύλλογο της περιφέρειάς όπου ανήκουν.

Ο δικηγόρος μπορεί να παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες ως ελεύθερος επαγγελματίας ή με πάγια αντιμισθία ως νομικός σύμβουλος σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες κλπ.

Ενας δικηγόρος μπορεί να έχει και τις παρακάτω επαγγελματικές επιλογές:

  • Δικαστηριακός κλάδος: Μέτα από φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγωγή σε αυτήν γίνεται με εισαγωγικό διαγωνισμό.
  • Συμβολαιογράφος: Εφόσον υπάρξει  άσκηση δικηγορίας, όσοι ενδιαφέρονται για τον κλάδο συμμετέχουν σε σχετικό διαγωνισμό που προκηρύσσει  το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την κάλυψη κενών θέσεων.
  • Διπλωματικό Σώμα: Ο απόφοιτος της Νομικής Σχολής μπορεί ακόμη να ακολουθήσει διπλωματική καριέρα, εφόσον επιτύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις για τη Σχολή του Διπλωματικού Σώματος.
  • Δημόσιος Τομέας: Ο απόφοιτος της Νομικής Σχολής μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ή επιτροπές του Δημοσίου καθώς και  στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές κλπ.

Η randstad έχει στελεχώσει επιτυχώς θέσεις εργασίας Δικηγόρων σε δικηγορικά γραφεία και νομικά τμήματα εταιρειών. Επιπλέον μπορεί να κάνει εύρεση προσωπικού για ασκούμενους δικηγόρους αλλά και υποστηρικτικούς ρόλους σε ένα γραφείο όπως Γραμματειακή υποστήριξη και Προσωπική βοηθός ενός στελέχους . Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.