Οι εργοδότες που θέλουν να επιτύχουν τους στόχους τους και να έχουν ανάπτυξη, δίνουν έμφαση στα τμήματα της εταιρείας που θα μπορούν να υποστηρίξουν την στρατηγική τους, αλλά και σύντομα θα προφέρουν και τα αντίστοιχα επιθυμητά αποτελέσματα. Σε αυτή την κατεύθυνση δίνεται μεγάλη έμφαση στις πωλήσεις και στην ανάπτυξη των αντίστοιχων τμημάτων.

Η απασχόληση στις πωλήσεις λοιπόν, αποτελεί στις μέρες μας ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την αγορά εργασίας. Οι υποψήφιοι για εργασία που δραστηριοποιούνται στις πωλήσεις θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τις θέσεις εργασίας που τους ενδιαφέρουν.

Ενώ παλιότερα για την απασχόληση στις πωλήσεις η καλή επικοινωνία και η δυνατότητα για μετακινήσεις αρκούσε, πλέον έχουν προστεθεί και άλλες δεξιότητες όπως η χρήση του υπολογιστή, η γνώση των Αγγλικών, η καλή γνώση της αγοράς, αλλά και η δυνατότητα προσαρμογής στις πωλήσεις διαφορετικών προϊόντων και υπηρεσιών.