ποια είναι η εργασία ενός maintenance engineer;

Ως maintenance engineer, ο ρόλος σου εστιάζει στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, αξιοποιώντας τις μηχανικές σου γνώσεις. Η εργασία σου περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η εγκατάσταση, η επισκευή και η συντήρηση διαφορετικών τύπων εξοπλισμού.

Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία, οι maintenance engineers παρακολουθούν και εντοπίζουν βλάβες στα μηχανήματα. Σε περίπτωση βλάβης, αναλαμβάνουν την αποκατάσταση του προβλήματος και την επαναφορά του εξοπλισμού στη σωστή λειτουργία.

Επιπλέον, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη εκπαίδευσή τους, οι maintenance engineers ηγούνται της στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων και καθοδηγούν τους τεχνικούς στην επισκευή βλαβών στο σύστημα. Ανάλογα με τον εργοδότη και το μέγεθος της εταιρείας, μπορεί να συμμετέχεις σε σημαντικές εγκαταστάσεις και στη συντήρηση κρίσιμων μηχανημάτων. Σε άλλες περιπτώσεις, ίσως αναλάβεις και καθήκοντα manager. Σε κάθε περίπτωση, η εργασία σου μπορεί να περιλαμβάνει και χειρωνακτικές εργασίες, όπως επισκευές και δραστηριότητες συντήρησης.

Ως προς τις ευκαιρίες καριέρας, ένας/μία maintenance engineer μπορεί να εργαστεί σε συνεργεία μηχανικών επισκευών, σε εταιρείες που ασχολούνται με τη συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού, σε συμβουλευτικές εταιρείες μηχανικής, αλλά και in-house, σε μεγάλα εργοστάσια ή μονάδες παραγωγής σε διάφορους κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, ο τομέας πετρελαίου και φυσικού αερίου, η βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών και άλλοι.

Θα ταίριαζε η τεχνογνωσία που διαθέτεις όπως και η ικανότητά σου να εντοπίζεις σφάλματα με τη θέση του/της maintenance engineer; Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις ποιες ικανότητες και προσόντα χρειάζεσαι για να πετύχεις στο ρόλο του/της maintenance engineer. 

θέσεις maintenance engineer
1

ο μέσος μισθός ενός maintenance engineer

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας, ο μέσος μισθός ενός/μιας maintenance engineer στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στα 32.000€ ετησίως, το οποίο ισοδυναμεί με περίπου 15€ την ώρα. Το πακέτο αποδοχών σου εξαρτάται από την εμπειρία που διαθέτεις. Σε μια entry level θέση, ξεκινάς με μισθό περίπου 22.000€ ετησίως. Σε μια ανώτερη θέση maintenance engineer, ο μέσος μισθός σου ανέρχεται σε περίπου 38.000€ ετησίως.

ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον μισθό ενός maintenance engineer

Ως maintenance engineer, οι απολαβές σου αυξάνονται με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτεις. Όταν έχεις μερικά χρόνια εμπειρίας σε ρόλους maintenance engineer, λαμβάνεις υψηλότερο μισθό λόγω των εξειδικευμένων σου γνώσεων στο αντικείμενο. Τα ακαδημαϊκά σου προσόντα αυξάνουν επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνεις υψηλότερες απολαβές.

Το μέγεθος της εταιρείας στην οποία εργάζεσαι επηρεάζει επίσης τις αποδοχές σου. Όταν εργάζεσαι σε μια μικρή εταιρεία, αμείβεσαι λιγότερο σε σύγκριση με τους/τις maintenance engineers που εργάζονται σε μεγαλύτερες εταιρείες. Σε μια μεγάλη εταιρεία, αναλαμβάνεις πιο σύνθετα καθήκοντα. Επιπλέον, οι πόροι των μεγάλων εταιριών είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να αυξήσει τις αποδοχές σου. 

κατέβασε τον οδηγό μας
2

κατηγορίες maintenance engineers

Η εργασία του/της maintenance engineer είναι μία συναρπαστική καριέρα με πολλές περιοχές για εξειδίκευση, οι οποίες περιλαμβάνουν:

εργαζόμενος που ελέγχει την ευθυγράμμιση των μηχανημάτων
εργαζόμενος που ελέγχει την ευθυγράμμιση των μηχανημάτων
3

εργαζόμενος ως maintenance engineer

Θα σε ενδιέφερε να μάθεις πώς είναι μια τυπική ημέρα ενός/μιας  maintenance engineer; Συνέχισε να διαβάζεις για να ανακαλύψεις τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης. 

4

τα προσόντα και η εκπαίδευση ενός maintenance engineer

Ορισμένα από τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που χρειάζεται να διαθέτει ένας/μία maintenance engineer περιλαμβάνουν:

  • εκπαίδευση: για να ακολουθήσεις καριέρα ως maintenance engineer, συνιστάται να έχεις αποκτήσει πτυχίο μηχανικού σε τομείς όπως η μηχανολογία, η βιομηχανική μηχανική ή η ηλεκτρολογία. Αυτά τα προγράμματα σπουδών παρέχουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για τη λειτουργία μηχανημάτων και τις διαδικασίες συντήρησης. Είναι σημαντικό ακόμη να συνεχίσεις την επαγγελματική σου εξέλιξη μέσω σεμιναρίων, διαδικτυακών μαθημάτων ή άλλων μορφών κατάρτισης. Η συμμετοχή σε συνέδρια και η ένταξη σε επαγγελματικούς συλλόγους, όπως ο ελληνικός σύλλογος μηχανικών μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων, μπορεί επίσης να σε βοηθήσει να ενημερώνεσαι για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο και να δικτυωθείς με άλλους επαγγελματίες. 
  • Εργασιακή εμπειρία: καθώς ορισμένες ειδικότητες συντήρησης απαιτούν ειδικές άδειες, είναι αναγκαίο να ενημερωθείς για τις απαιτήσεις του τομέα που θέλεις να ακολουθήσεις. Για παράδειγμα, η συντήρηση ηλεκτρικού και μηχανικού εξοπλισμού απαιτεί άδεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Επιπλέον, οι μηχανικοί συντήρησης αεροσκαφών χρειάζονται άδεια από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (ΥΠΑ) σύμφωνα με τους κανονισμούς της EASA

οι ικανότητες και δεξιότητες των maintenance engineers

Ενώ η εμπειρία και η γνώση των μηχανών είναι απαραίτητα για τη συντήρηση, τα soft skills συμβάλλουν επίσης στην επιτυχία σου ως maintenance engineer. Μερικές από αυτές τις δεξιότητες περιλαμβάνουν:

  • Ηγετικές δεξιότητες: ως maintenance engineer, είσαι υπεύθυνος/η μιας τεχνικής ομάδας. Οι ηγετικές δεξιότητες θα σε βοηθήσουν να συνεργαστείς αποτελεσματικά με άλλο προσωπικό. Το κίνητρο των μελών της ομάδας και η συνεργασία τους για την επίτευξη ενός στόχου είναι πολύ χρήσιμα κατά τη διάρκεια αστοχιών του εξοπλισμού. Με τις ηγετικές σου δεξιότητες, μπορείς επίσης να διαχειριστείς το στρες σε μη ευνοϊκές συνθήκες και να προωθήσεις την ανάληψη ευθύνης για λάθη που γίνονται κατά τις επιθεωρήσεις.
  • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: κατά τη λειτουργία εξοπλισμού και μηχανημάτων προκύπτουν πολλά προβλήματα. Παρά τη δημιουργία διαδικασιών αντιμετώπισης προβλημάτων, είναι δυνατό να εξαντληθούν όλα τα πιθανά σενάρια βλάβης του συστήματος. Χρειάζεσαι δημιουργικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων για να αντιμετωπίσεις ζητήματα που δεν περιλαμβάνονται στις τυπικές διαδικασίες συντήρησης.
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια: η ικανότητά σου να δίνεις προσοχή στις μικρές λεπτομέρειες είναι καθοριστική για να γίνεις ένας/μία επιτυχημένος/η maintenance engineer. Ένα λάθος ή ένας εσφαλμένος υπολογισμός μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Επομένως, χρειάζεται να είσαι συνεπής και προσεκτικός/ή κατά τη διάγνωση βλαβών του εξοπλισμού.
  • Κλίση στη φυσική: για να μάθεις πώς λειτουργούν τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, χρειάζεται να έχεις κλίση στα μαθηματικά και τη φυσική. Μερικές φορές, είναι αναγκαίο να κάνεις περίπλοκους υπολογισμούς για τον εντοπισμό βλαβών σε ένα σύστημα. Οι γνώσεις σου στον τομέα της φυσικής θα σε βοηθήσουν επίσης να κατανοήσεις τα διαγράμματα των μηχανημάτων από τα blueprints σχέδιά τους και να σχεδιάσεις την επίλυση των προβλημάτων.
5

FAQs

Εδώ, θα βρεις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το επάγγελμα του/της maintenance engineer.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.