ποια είναι η εργασία ενός field service engineer;

Ως field service engineer, αξιοποιείς τις τεχνικές σου γνώσεις για την εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού, μηχανημάτων και συστημάτων. Προσφέρεις υπηρεσίες στους πελάτες απευθείας στο χώρο τους, επιβλέποντας τη λειτουργία και διασφαλίζοντας την ομαλή απόδοση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Εργάζεσαι σε βιομηχανίες για την επιτόπια επίβλεψη του εξοπλισμού. Για παράδειγμα, ορισμένοι/ες field service engineers εργάζονται σε αεροδρόμια ως μέρος του συνεργείου συντήρησης ή σε αποθήκες και εργοστάσια. Σε άλλες περιπτώσεις της εργασίας σου, εγκαθιστάς ή επισκευάζεις μηχανήματα στην κατοικία ή την επιχείρηση του πελάτη. Κατά την επίλυση προβλημάτων χρειάζεται να εφαρμόζεις επιστημονικές και μαθηματικές θεωρίες. Ορισμένοι/ες field service engineers εργάζονται επίσης στον τραπεζικό τομέα, εγκαθιστώντας και συντηρώντας αυτόματα μηχανήματα συναλλαγών (ΑΤΜ).

Οι field service engineers χρειάζεται να δίνουν προσοχή στη λεπτομέρεια για να διαγνώσουν με ακρίβεια τα προβλήματα συστημάτων ή μηχανημάτων. Τις περισσότερες φορές, αντιμετωπίζεις προβλήματα με τα συστήματα ενώ αυτά βρίσκονται σε λειτουργία και εσύ χρειάζεται να μην διακόψεις τη ροή εργασίας ή να σταματήσεις τη λειτουργία τους. Η δημιουργικότητά σου, σε βοηθά επίσης να προτείνεις ή να εφαρμόζεις τις κατάλληλες λύσεις για την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού.

Θα ταίριαζε η ικανότητα που διαθέτεις στην επίλυση προβλημάτων με τη θέση του/της field service engineer; Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις ποιες ικανότητες και προσόντα χρειάζεσαι για να πετύχεις στο ρόλο του/της field service engineer.

θέσεις field service engineer
1

ο μέσος μισθός ενός field service engineer

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας, ο μέσος μισθός ενός/μιας field service engineer στην Ελλάδα είναι περίπου 32,000€ ετησίως. Ως junior field service engineer, ξεκινάς με μισθό περίπου 23,000€ ετησίως. Σε μια junior θέση, αναλαμβάνεις μικρές επισκευές και εργασίες συντήρησης λόγω της ελάχιστης εμπειρίας σου. Σε μια ανώτερη θέση και όσο αποκτάς μεγαλύτερη εμπειρία και μπορείς να χειριστείς πολύπλοκες εργασίες το ετήσιο εισόδημα σου είναι πιθανό να ανέρχεται στα 39,000€.

ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον μισθό ενός field service engineer;

Το πακέτο αποδοχών σου ως field service engineer, εξαρτάται από την εμπειρία σου, τα ακαδημαϊκά σου προσόντα και τον κλάδο. Όταν έχεις ελάχιστα προσόντα και ελάχιστη εμπειρία, ξεκινάς με χαμηλότερο μισθό, αλλά το πακέτο αποδοχών σου αυξάνεται καθώς αποκτάς εμπειρία. Οι εξειδικευμένες δεξιότητες βελτιώνουν επίσης το μισθό σου, καθώς σου δίνουν τη δυνατότητα να χειριστείς επιπλέον εργασίες συντήρησης.

Ο κλάδος στον οποίο εργάζεσαι επηρεάζει επίσης σημαντικά τις απολαβές σου. Για παράδειγμα, η εργασία ως field service engineer στον τομέα της ιατρικής και των φαρμακευτικών προϊόντων αποφέρει υψηλότερο μισθό, ανάλογα με τον ιατρικό εξοπλισμό που συντηρείς. Η εργασία σε βιομηχανίες παραγωγής, όπου αναλαμβάνεις τη συντήρηση μεγάλου εξοπλισμού, είναι επίσης πιο επικερδής από την επισκευή μικρότερων μηχανημάτων ή οικιακών συσκευών. 

κατέβασε τον οδηγό μας
2

κατηγορίες field service engineers

Πέρα από τη γενική εργασία σου ως field service engineer, μπορείς να εξειδικευτείς σε συγκεκριμένο τομέα, όπως:

εργαζόμενοι που φορούν αντανακλαστικά γιλέκα σε εξωτερικούς χώρους
εργαζόμενοι που φορούν αντανακλαστικά γιλέκα σε εξωτερικούς χώρους
3

εργαζόμενος ως field service engineer

Ως field service engineer, εργάζεσαι σε διάφορους κλάδους, από τις κατασκευές μέχρι την πληροφορική και τα οικονομικά. Συνέχισε να διαβάζεις για να ανακαλύψεις τις αρμοδιότητες των field service engineers και ποιες είναι οι επαγγελματικές τους προοπτικές.

4

τα προσόντα και η εκπαίδευση ενός field service engineer

Ως field service engineer, χειρίζεσαι τεχνικά ζητήματα και εκτελείς σύνθετες εργασίες συντήρησης. Συνεπώς, χρειάζεται να διαθέτεις σχετικά με τον κλάδο σου προσόντα. Ορισμένες από τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητο να έχεις για να γίνεις field service engineer στην Ελλάδα, περιλαμβάνουν:

  • Εκπαίδευση: οι περισσότεροι εργοδότες ζητούν να έχεις πτυχίο στη μηχανολογία. Μπορείς να αποκτήσεις πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού σε οποιοδήποτε ελληνικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι). Για ανώτερες θέσεις, ενδέχεται να χρειαστείς μεταπτυχιακό τίτλο στη μηχανική. 
  • Εργασιακή εμπειρία και πιστοποιήσεις: καλό είναι να ξεκινήσεις την επαγγελματική σου πορεία με πρακτική άσκηση για να αποκτήσεις τις απαραίτητες δεξιότητες. Ακόμη, στην αρχή της πορείας σου, μπορείς να εργαστείς σε entry level θέσεις field service engineer. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να έχεις επαγγελματική άδεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) για να ασκήσεις το επάγγελμα του/της field service engineer. Για την επαγγελματική σου ανάπτυξη, είναι χρήσιμο να γίνεις μέλος του ελληνικού συλλόγου μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων μηχανικών. 

οι ικανότητες και δεξιότητες των field service engineers

Πέρα από τα ακαδημαϊκά προσόντα, οι ακόλουθες δεξιότητες μπορούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές σου προοπτικές ως field service engineer:

  • Τεχνική συντήρηση: ως field service engineer, η γνώση και η εμπειρία στην τεχνική συντήρηση είναι ζωτικής σημασίας. Χρειάζεται να γνωρίζεις πώς να επισκευάζεις και να συντηρείς διάφορα μηχανήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι καλές βασικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία πολλαπλών συστημάτων σε βοηθούν στη διάγνωση και την αποκατάσταση προβλημάτων στο σύστημα. Εκτός από τη συνήθη συντήρηση, οι δεξιότητές σου στην τεχνική συντήρηση βοηθούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν και στον εντοπισμό αποτελεσματικών λύσεων.
  • Κριτική σκέψη: κατά τη διάρκεια της συντήρησης, εκτελείς διάφορες δοκιμές και ελέγχους συστημάτων σε μηχανήματα ή εξοπλισμό. Η κριτική σκέψη σε βοηθά να εντοπίζεις προβλήματα από τα αποτελέσματα των δοκιμών. Η δεξιότητα αυτή σου επιτρέπει επίσης να βρίσκεις λύσεις άμεσα και να διασφαλίζεις τις λιγότερες διακοπές λειτουργίας κατά την επισκευή.
  • Δεξιότητες επικοινωνίας: ως field service engineer, εργάζεσαι μαζί με διάφορους τεχνικούς και μηχανικούς. Όταν κάνεις brainstorming για ιδέες επισκευής ή εξηγείς διαδικασίες συντήρησης στους τεχνικούς, χρειάζεσαι δεξιότητες επικοινωνίας. Χρειάζεσαι επίσης δεξιότητες καλής γραπτής επικοινωνίας για να ολοκληρώνεις τις εκθέσεις και τις αναθεωρήσεις των δοκιμών ή των επισκευών που ολοκλήρωσες. Περιστασιακά, δίνεις γραπτές προτάσεις για τη βελτίωση των μηχανημάτων ή παρέχεις διαδικασίες συντήρησης.
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια: η διάγνωση προβλημάτων σε συστήματα ή μηχανήματα είναι δύσκολη παρά τους τακτικούς ελέγχους και δοκιμές. Χωρίς προσοχή στη λεπτομέρεια, υπάρχει η πιθανότητα να χάσεις κάποια από τα προβλήματα στο σύστημα ή να κάνεις λάθος διάγνωση. 
5

FAQs

Εδώ, θα βρεις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το επάγγελμα του/της field service engineer.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.