Ο λογιστής είναι ένα επάγγελμα με πολλές καθημερινές αρμοδιότητες. Ο νέος ρόλος που έχει ένας λογιστής είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων που σχετίζονται με βασικές επαγγελματικές ικανότητες αλλά και με απαραίτητα soft skills.

 

Τι πρέπει να λάβει υπόψη του ένας λογιστής και πώς μπορεί να ακολουθήσει μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο;

 

  • Γνώση του κλάδου και συνεχής ενημέρωση

 

Η διαρκής ενημέρωση είναι βασική για όλα τα επαγγέλματα. Ωστόσο, ένας εργαζόμενος στον λογιστικό κλάδο πρέπει να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Οι συχνές μεταρρυθμίσεις σχετικά με φορολογικά θέματα και όχι μόνο, απαιτούν ενημέρωση και γνώση ώστε να παρέχεται ποιοτική και επαγγελματική εξυπηρέτηση. Ταυτόχρονα, ένας λογιστής πρέπει να έχει μία γενική εικόνα της εταιρείας ώστε να αντιληφθεί την κουλτούρα της. Ποιες είναι οι εταιρικές αξίες και ο στόχοι της; Τι είδους προκλήσεις αποδέχεται;

 

  • Ικανότητα ανάπτυξης επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων

 

Η εργασία στον λογιστικό κλάδο έχει αλλάξει. Είναι ένα τμήμα που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με την υπόλοιπη εταιρεία για πολλά ζητήματα. Ένας λογιστής πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα, αλλά και κάποια soft skills. Τα συγκεκριμένα soft skills σχετίζονται με την ανάπτυξη των διαπροσωπικών επαφών, το ομαδικό πνεύμα, τη γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων και τις ηγετικές ικανότητες. Η ανάληψη αποτελεσματικών πρωτοβουλιών σε απρόβλεπτες καταστάσεις είναι ένα από τα προσόντα που θα εκτιμηθούν θετικά.

 

  • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση

 

Η γρήγορη αντίληψη και η ικανότητα εργασίας υπό πίεση είναι απαραίτητα προσόντα για εργασία ως λογιστής. Δραστηριότητες όπως η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, η τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων και οι συμφωνίες των τραπεζικών λογαριασμών απαιτούν συγκέντρωση ώστε να αποφευχθούν πιθανά λάθη. Ένας επαγγελματίας του κλάδου νιώθει άνετα και γνωρίζει πώς να ανταπεξέλθει στο multi-tasking και στην αποδοτική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.

 

  • Συνεχής επιμόρφωση

 

Ο λογιστικός κλάδος είναι ένας τομέας που αλλάζει συνεχώς, από τις νομοθετικές διατάξεις μέχρι τις καθημερινές αρμοδιότητες. Για μία επιτυχημένη καριέρα, η Randstad προτείνει τη συνεχή εκπαίδευση και την παρακολούθηση σεμιναρίων, ώστε οι εργαζόμενοι να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους.

 

  • Καλή γνώση της τεχνολογίας

 

Όπως όλα τα επαγγέλματα, έτσι και το επάγγελμα του λογιστή αναπτύσσεται και προϋποθέτει εξοικείωση με την τεχνολογία. Η άριστη γνώση του Excel είναι βασική, ενώ παράλληλα, η γνώση χειρισμού συστημάτων όπως ERP και άλλων βασικών λειτουργικών προγραμμάτων είναι επιπλέον προσόντα.

 

 

Οι θέσεις εργασίας στον λογιστικό κλάδο απαιτούν προσοχή και συγκέντρωση. Η διάθεση για εργασία και επαγγελματική εξέλιξη, συνδυαστικά με τα απαιτούμενα προσόντα θα σας μετατρέψουν σε έναν ξεχωριστό υποψήφιο. Συντάξτε το βιογραφικό σας κατάλληλα, προετοιμαστείτε για τη συνέντευξη εργασίας και διεκδικήστε τις θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν!