ποια είναι η εργασία ενός εργαζόμενου στη γραμματειακή υποστήριξη;

Ως εργαζόμενος/η στη γραμματειακή υποστήριξη χρησιμοποιείς τις δεξιότητές σου για να εξασφαλίσεις την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης και την οργάνωση του γραφείου. Η επιχειρηματική αντίληψη που διαθέτεις, είναι χρήσιμη για να κατανοείς τον σκοπό, τις αρχές και την ιστορία της εταιρείας για την οποία εργάζεσαι, πράγμα απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του γραφείου. Αναλαμβάνεις διάφορες εργασίες ώστε να βοηθήσεις το έργο των managers απαλλάσσοντάς τους από επιπρόσθετες αρμοδιότητες. Είναι σημαντικό να είσαι εξοικειωμένος/η με τις διαδικασίες, τα συστήματα και τον εξοπλισμό του γραφείου. Ακόμη, παρακολουθείς το πρόγραμμα των managers και σύμφωνα με την καθοδήγησή τους το σχεδιάζεις με τρόπο που τους εξυπηρετεί.

Στο παρελθόν, η θέση της γραμματειακής υποστήριξης περιλάμβανε καθήκοντα, όπως η δαχτυλογράφηση και η αρχειοθέτηση. Με την τεχνολογική πρόοδο όμως, ο ρόλος έχει εξελιχθεί. Η αυτοματοποίηση έχει ως αποτέλεσμα οι διοικητικές εργασίες και γενικώς εργασίες γραμματειακής φύσης να γίνονται πιο αποτελεσματικά και παραγωγικά. Σήμερα, οι αρμοδιότητες ενός/μιας εργαζόμενου/ης στη γραμματειακή υποστήριξη έχουν διευρυνθεί και περιλαμβάνουν καθήκοντα όπως η διαχείριση έργων και η υποστήριξή τους. Έτσι, ο ρόλος σου περιλαμβάνει την προετοιμασία προϋπολογισμών για νέα projects και την προετοιμασία διάφορων reports για τους managers. Η γνώση χειρισμού Η/Υ σε βοηθά να αξιοποιήσεις τα οφέλη της τεχνολογίας και να απλοποιήσεις τις εργασίες σου. 

Ως εργαζόμενος/η στη γραμματειακή υποστήριξη, μέσα στις αρμοδιότητές σου περιλαμβάνονται ακόμη τα καθήκοντα υποδοχής, όπως το καλωσόρισμα των επισκεπτών, η ενημέρωσή τους και το κλείσιμο των ραντεβού. Η εξυπηρέτηση των επισκεπτών είναι σημαντική καθώς αναλαμβάνεις να λύσεις τυχόν απορίες τους, ώστε να διασφαλίσεις ότι θα λάβουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Θα ταίριαζε η θέση  γραμματειακή υποστήριξη με τις οργανωτικές δεξιότητες και τις γνώσεις σου στον χειρισμό Η/Υ; Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις ποιες δεξιότητες και προσόντα χρειάζεσαι για να πετύχεις στον ρόλο του/της γραμματειακής υποστήριξης.

θέσεις γραμματειακή υποστήριξη
1

ο μέσος μισθός ενός εργαζόμενου στη γραμματειακή υποστήριξη

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας, ο μέσος μισθός ενός/μιας εργαζόμενου/ης στη γραμματειακή υποστήριξη στην Ελλάδα είναι περίπου 21.500€ ετησίως, με μέση ωριαία αμοιβή περίπου 10€. Το πακέτο αποδοχών σου διαφέρει ανάλογα με την εμπειρία σου και την πολυπλοκότητα των καθηκόντων σου. Ο χαμηλότερος μισθός ενός/μιας εργαζόμενου/ης στη γραμματειακή υποστήριξη στην Ελλάδα είναι περίπου 15.500€ ετησίως. Καθώς αναπτύσσεις τις δεξιότητές σου και αποκτάς περισσότερη εμπειρία, μπορείς να μεταπηδήσεις σε senior θέσεις, με τη δυνατότητα να κερδίζεις πάνω από 25.500€ ετησίως.

ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον μισθό ενός εργαζόμενου στη γραμματειακή υποστήριξη;

Οι περισσότεροι εργοδότες επικεντρώνονται στις δεξιότητες και τις ικανότητές σου και όχι στα ακαδημαϊκά σου προσόντα. Επομένως, η πολυετής εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη είναι ένας παράγοντας που βελτιώνει τις μισθολογικές απολαβές λόγω των πρόσθετων δεξιοτήτων που διαθέτεις. Το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης για έναν/μια εργαζόμενο/η στη γραμματειακή υποστήριξη είναι το πτυχίο πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου οι απολαβές σου αυξάνονται όσο βελτιώνεις τα προσόντα σου.

Ο κλάδος στον οποίο εργάζεσαι επηρεάζει επίσης τις αποδοχές σου, καθώς η πολυπλοκότητα των εργασιών που αναλαμβάνεις είναι ένας παράγοντας αύξησης του μισθού σου. Για παράδειγμα, η εργασία ως γραμματειακή υποστήριξη στον νομικό τομέα ορίζει πως είναι αναγκαίο να έχεις γνώση νομικών ζητημάτων, ενώ η εργασία στον χώρο της υγείας καθιστά απαραίτητο να έχεις υπόβαθρο στη διαχείριση ιατρικών αρχείων. Όσο πιο σύνθετα είναι τα καθήκοντά σου τόσο πιο αυξημένες είναι οι πιθανότητες να λαμβάνεις υψηλότερο μισθό. 

κατέβασε τον οδηγό μας
2

κατηγορίες γραμματειακής υποστήριξης

Οι ειδικότητες όσων εργάζονται στη γραμματειακή υποστήριξη και είναι υπάλληλοι γραφείου διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο απασχολούνται και στην περιοχή εξειδίκευσής τους. Ορισμένες από τις κατηγορίες γραμματειακής υποστήριξης περιλαμβάνουν:

γυναίκα που αφήνει μακριά αρχεία
γυναίκα που αφήνει μακριά αρχεία
3

εργαζόμενος στη γραμματειακή υποστήριξη

Το να εργάζεσαι στη γραμματειακή υποστήριξη περιλαμβάνει τη διαχείριση παράλληλων καθηκόντων. Έχεις μία ρουτίνα εργασιών, οι οποίες είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν, υπάρχουν όμως και καθήκοντα τα οποία αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες του γραφείου. Παρακάτω θα αναφέρουμε τα καθήκοντα όσων εργάζονται στη γραμματειακή υποστήριξη, το εργασιακό περιβάλλον και τα ωράρια εργασίας. 

4

τα προσόντα και η εκπαίδευση ενός εργαζόμενου στη γραμματειακή υποστήριξη

Δεν είναι απαραίτητες οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για να αποκτήσεις μια entry level θέση γραμματειακής υποστήριξης. Ωστόσο, οι ακόλουθες προϋποθέσεις βελτιώνουν τις απολαβές σου και τις προοπτικές της καριέρας σου:

  • Εκπαίδευση: ενώ μπορείς να εργαστείς σε μία θέση γραμματειακής υποστήριξης αφού ολοκληρώσεις την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (λύκειο ή ΕΠΑΛ), καλό είναι να επιδιώξεις πρόσθετη κατάρτιση. Έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις επαγγελματική κατάρτιση ή να φοιτήσεις σε τμήματα μαθητείας για να βελτιώσεις την εμπειρία σου. Εάν ενδιαφέρεσαι για την ανώτερη εκπαίδευση, θα είναι ωφέλιμο να στραφείς σε σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, οι οποίες διαρκούν τέσσερα χρόνια. Τα προγράμματα σπουδών είναι διαθέσιμα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  • Εργασιακή εμπειρία: χρειάζεσαι εμπειρία σε διοικητικούς ρόλους για να πετύχεις στη θέση γραμματειακής υποστήριξης. Μπορείς να αποκτήσεις εμπειρία από την εργασία σου σε entry level θέσεις. Ένας ακόμη τρόπος να αποκτήσεις σχετική εμπειρία είναι παρακολουθώντας σεμινάρια ή σχετικά μαθήματα για να βελτιώσεις τις γνώσεις σου στη χρήση συστημάτων διαχείρισης γραφείου και λογισμικού διαχείρισης έργων. 

οι ικανότητες και δεξιότητες ενός εργαζόμενου στη γραμματειακή υποστήριξη

Κάποιες από τις ικανότητες και δεξιότητες στη γραμματειακή υποστήριξη περιλαμβάνουν:

  • Ανάθεση αρμοδιοτήτων: η εργασία σου περιλαμβάνει την ανάθεση εργασιών και ευθυνών σε άλλο διοικητικό προσωπικό. Οι δεξιότητες ανάθεσης εργασιών είναι σημαντικό skill που προετοιμάζει άλλους εργαζόμενους για θέσεις ηγεσίας.
  • Δεξιότητες επικοινωνίας: ο ρόλος σου στην εταιρεία έχει βαρύτητα σε ό,τι αφορά την επικοινωνία με τους πελάτες. Είσαι ένας σημαντικός παράγοντας επικοινωνίας και είναι αναγκαίο να χαρακτηρίζεσαι από ευγένεια και να φροντίζεις να εξυπηρετείς άψογα τους πελάτες. Η σωστή επικοινωνία είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τις σχέσεις με τους συναδέλφους σου, καθώς διασφαλίζει διαφάνεια και ειλικρίνεια στις συναναστροφές σας.  
  • Οργανωτικές δεξιότητες: στις αρμοδιότητές σου περιλαμβάνεται η διαχείριση πολλαπλών εργασιών και η τήρηση προθεσμιών. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητες οι οργανωτικές δεξιότητες για κάποιον/α που εργάζεται στη γραμματειακή υποστήριξη και θέλει να πετύχει το multitasking και την προτεραιοποίηση εργασιών για την ολοκλήρωσή τους με αποδοτικό τρόπο. 
  • Δεξιότητες συνεργασίας: οι δεξιότητες συνεργασίας είναι απαραίτητες για να συνεργαστείς σε διοικητικά projects αποτελεσματικά. Οι δεξιότητες συνεργασίας περιλαμβάνουν την ενσυναίσθηση και την ενεργητική ακρόαση των άλλων μελών της ομάδας, καθώς είναι αναγκαίο να λαμβάνεις και τη δική τους γνώμη σε ζητήματα εργασίας. 
  • Δεξιότητες multitasking: στα καθήκοντά σου είναι να εκτελείς πολλές εργασίες παράλληλα. Για παράδειγμα, αναλαμβάνεις τη διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου, απαντάς σε απορίες πελατών και ταυτόχρονα σε emails. Ακόμη, επιβλέπεις projects, ενώ παράλληλα υποδέχεσαι πελάτες ή επισκέπτες και χρειάζεται να τους εξυπηρετήσεις. Η ικανότητα να διαχειρίζεσαι πολλαπλά καθήκοντα ταυτόχρονα αποτελεί ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για σένα. 
  • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ και λογισμικών προγραμμάτων: ως εργαζόμενος/η στη γραμματειακή υποστήριξη είναι απαραίτητο να έχεις πολύ καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και συγκεκριμένα εξαιρετικές γνώσεις Microsoft office (word, excel, powerPoint κ.α.). Ακόμη, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να έχεις εξοικείωση με συστήματα διαχείρισης γραφείου και άλλα επαγγελματικά λογισμικά που χρησιμοποιεί η εταιρεία σου.
5

FAQs

Εδώ, θα βρεις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το επάγγελμα γραμματειακής υποστήριξης.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.