Σε αρκετά από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την αγορά εργασίας, κάνοντας μια 3μηνη ή 6μηνη πρακτική άσκηση του αντικειμένου σπουδών σε κάποια εταιρία ή οργανισμό. Η πρακτική άσκηση -όπου υπάρχει ως δυνατότητα στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του κάθε τμήματος- μπορεί να είναι είτε υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου, είτε προαιρετική.

Σε κάθε περίπτωση, ο φοιτητής θα πρέπει να το αντιμετωπίζει ως ευκαιρία για απόκτηση        -έστω και σύντομης- επαγγελματικής εμπειρίας που θα μπορεί να αποτελεί τη βάση για να ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του, αλλά και σημαντικό εφόδιο για το βιογραφικό του.  Πέρα από τις πρακτικές γνώσεις που μπορεί να του παρέχει, οι επαγγελματικές συμπεριφορές και οι δεξιότητες που αποκτά, αλλά και η δικτύωση με επαγγελματίες του χώρου, μπορούν να του δώσουν σημαντικά εφόδια που θα αποτελέσουν τη βάση για την μελλοντική του καριέρα.

Είναι, άλλωστε, γεγονός πως μέσω του κοινωνικού του δικτύου, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να ενημερωθεί για θέσεις απασχόλησης που πιθανόν να μην τις δει ποτέ ανακοινωμένες ως αγγελίες.

Η Randstad, γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η αρχή στην επαγγελματική πορεία κάθε ατόμου, συνεργάζεται με φοιτητές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αν, λοιπόν, θέλετε να αποκτήσετε επαγγελματικές εμπειρίες, αλλά και να δικτυωθείτε με επαγγελματίες που γνωρίζουν την αγορά εργασίας, καταχωρήστε το  βιογραφικό σας.