Για να είναι ένας επαγγελματίας επιτυχημένος στην καριέρα του, είναι κρίσιμο να διαθέτει κάποια soft skills ή προσωπικές δεξιότητες που ζητούνται από την πλειοψηφία των εταιρειών όταν πρόκειται να καλύψουν τις θέσεις εργασίας τους.

Παρακάτω, αναλύονται οι 6 σημαντικότερες προσωπικές δεξιότητες καθώς ενδέχεται να κληθείτε να αποδείξετε αν τις διαθέτετε σε μια συνέντευξη για δουλειά. 1. Προσαρμοστικότητα Οι περισσότεροι υπεύθυνοι προσλήψεων ενδιαφέρονται να βρουν υποψηφίους που έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του ρόλου τους, να βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να προκύψουν αλλά και να εξελιχθούν εντός της εταιρείας. Θα κληθείτε να αναφέρετε περιπτώσεις όπου χρειάστηκε να εφαρμόσετε μια νέα μέθοδο στην εργασία σας ή να αναλάβετε νέες αρμοδιότητες. 2. Εταιρική κουλτούρα Αν ταιριάζετε στην κουλτούρα της εταιρείας στην οποία θέλετε να εργαστείτε, θα είστε πιο ευχαριστημένος/-η με τη δουλειά σας άρα και με μεγαλύτερα επίπεδα απόδοσης. Θα κληθείτε να δώσετε κάποια σημαντικά στοιχεία που αξιολογείτε σε μια δουλειά ή σε μια εταιρεία και αν τα στοιχεία αυτά ευθυγραμμίζονται με τη θέση εργασίας και τον οργανισμό όπου είστε για συνέντευξη, τότε είναι πιθανό όχι μόνο να σας προσλάβουν αλλά να μείνετε περισσότερο στην εργασία σας. 3. Ομαδικό πνεύμα Η επιτυχία μιας εταιρείας εξαρτάται από το πόσο καλά συνεργάζονται τα επιμέρους τμήματά της ώστε να πετύχουν το κοινό τους στόχο. Επομένως, η ανάγκη για ομαδικούς παίκτες είναι ιδιαίτερα αυξημένη και θα σας ζητηθεί να δείξετε με παραδείγματα πώς λειτουργείτε στα πλαίσια μιας ομάδας ή όταν πρέπει να συνεργαστείτε με συναδέλφους σας καθώς και τον τρόπο εργασίας σας σε τέτοιες περιπτώσεις. 4. Πνεύμα ηγεσίας Κάθε επιχείρηση χρειάζεται ικανά ηγετικά στελέχη ώστε να εμπνέουν και να ενθαρρύνουν τους συναδέλφους τους να πετύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών καθώς και η προσέγγισή σας όταν κάποιο project αποτυγχάνει είναι θέματα που ενδεχομένως σας ζητηθεί να αναλύσετε ώστε να αποδειχθεί αν μπορείτε να καθοδηγήσετε την ομάδα σας επιτυχώς αλλά και πώς αντιδράτε αν κάτι δεν πάει σύμφωνα με το σχέδιο. 5. Προοπτικές εξέλιξης Στην πλειοψηφία τους, οι εταιρείες θέλουν να διατηρήσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους υπαλλήλους που παρουσιάζουν προοπτικές εξέλιξης και να επενδύσουν σε αυτούς. Οι ερωτήσεις που μπορείτε να περιμένετε θα σχετίζονται με το πόσο ανεξάρτητοι είσαστε στη δουλειά σας αλλά και αν μπορείτε να επιλύσετε προβλήματα που παρουσιάζονται χωρίς την επέμβαση του προϊσταμένου σας. Τα στοιχεία αυτά θα δείξουν αν θα μπορέσετε στο μέλλον να αναλάβετε θέση ευθύνης εντός της εταιρείας.   6. Ικανότητα ιεράρχησης ‘Ενας ικανός επαγγελματίας μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ρόλου του ακόμα και αν έχει χρειάζεται να ασχοληθεί με πολλά projects ταυτόχρονα. Η ικανότητα να αναγνωρίζει τις επείγουσες αρμοδιότητες που θέλουν άμεση προσοχή από τις όχι τόσο σημαντικές είναι δείγμα καλού υποψηφίου. Ένας recruiter θα φροντίσει να κάνει ερωτήσεις για καταστάσεις όπου ο υποψήφιος ήταν υπό πίεση ώστε να μάθει τον τρόπο προσέγγισής και αντίδρασής τους.