Η εξέλιξη στην καριέρα σας στον κόσμο της εργασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων, επικρατεί ο ανταγωνισμός. Συνεπώς, οι υποψήφιοι για θέσεις εργασίας πρέπει να διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά, που θα τους ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους. Με κριτήριο αυτά τα hard και soft skills θα καταφέρουν να επιλεχθούν για τη θέση εργασίας που στοχεύουν.

Κατά την αναζήτηση εργασίας, θα έχετε παρατηρήσει στις αγγελίες εργασίας ότι εκτός από το γνωστικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο που απαιτείται, είναι απαραίτητα και ορισμένα hard και soft skills. Κάθε κλάδος εργασίας απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες σε διαφορετική κλίμακα. Οι πωλήσεις και η εξυπηρέτηση πελατών χρειάζονται άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. Αντίστοιχα για εργασία στην πληροφορική οι ισχυρές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων είναι από τις πιο σημαντικές δεξιότητες και η λίστα συνεχίζεται. 

Δείτε στη συνέχεια του άρθρου τα hard και soft skills, που πρέπει να κατέχετε για εργασία σε διοικητικές θέσεις, όπως σε μία θέση γραμματειακής υποστήριξης.

Hard και soft skills: Εκπαίδευση και εμπειρία

Soft skills:

Τα soft skills είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων, τα οποία αναπτύσσονται και βελτιώνονται μέσα στον χώρο της εργασίας. Όσο περνάει ο καιρός, η εμπειρία σας μεγαλώνει, συνεπώς βελτιώνετε και τα soft skills σας. Οι οργανωτικές δεξιότητες και η αποδοτική διαχείριση χρόνου είναι δύο πολύ χρήσιμες δεξιότητες για την καριέρα σας σε κάποιο διοικητικό τμήμα. 

Η καθημερινότητα σε θέσεις όπως administrative assistant και γραμματεία είναι επιφορτισμένη με πολλά καθήκοντα, κάθε ένα από τα οποία απαιτεί ειδικό χειρισμό. Το multi-tasking είναι, επίσης, απαραίτητη δεξιότητα, καθώς πολλές φορές θα χρειαστεί να εργάζεστε ταυτόχρονα σε κάποια tasks. Μαζί με αυτά, η επαγγελματική ακεραιότητα, η θετική προσέγγιση, η ομαδικότητα είναι κάποια από τα soft skills. που θα χρειαστείτε για την καριέρα σας σε διοικητικές θέσεις εργασίας. Η εχεμύθεια είναι, επίσης βασική καθώς, ίσως, χρειαστεί να διαχειριστείτε εμπιστευτικά εταιρικά θέματα.

Hard skills:

Για επιτυχημένη καριέρα σε διοικητικές θέσεις, είναι απαραίτητο και ένα σύνολο hard skills. Τα hard skills αφορούν προσωπικές δεξιότητες που σχετίζονται με τη μάθηση, ή ικανότητες που αναπτύξατε μέσα στην εργασία σας, όπως για παράδειγμα η ικανότητα γρήγορης δακτυλογράφησης. Ένα hard skill, που απαιτείται για καριέρα σε διοικητικές θέσεις είναι η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, κατά βάση της αγγλικής. 

Ο λόγος είναι, ότι ενδέχεται πολλές φορές να έρθετε σε επικοινωνία με άτομα από το εξωτερικό ή να χρειαστεί να μεταφράσετε κάποιο άρθρο. Επίσης, ένα hard skill που είναι πιθανό να χρειαστείτε είναι η ικανότητα παρουσιάσεων. Η άριστη χρήση υπολογιστών είναι, πλέον, βασικό για όλους τους εργασιακούς κλάδους, αλλά περισσότερο χρήσιμη για διοικητικές θέσεις.

Εάν είστε ένας υποψήφιος με τα κατάλληλα hard και soft skills, που μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες και να ξεκινήσει την καριέρα του από διοικητικές θέσεις, πατήστε εδώ και ξεκινήστε την εύρεση εργασίας!

 

Καλή επιτυχία