Τόσο για να αναπτύξουμε της καριέρα μας, όσο και για την βελτίωση των πιθανοτήτων μας κατά την εύρεση εργασίας υπάρχουν συγκεκριμένες δεξιότητες τις οποίες θα πρέπει να διαθέτουμε στην σημερινή αγορά εργασίας.

 

Αυτές έχουν να κάνουν με:

Επικοινωνία: Οι επικοινωνιακές δεξιότητες σε προφορικό και γραπτό επίπεδο αποτελούν για το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας μια δεξιότητα η οποία θα πρέπει να αναπτύσσετε διαρκώς, τόσο για να πετυχαίνουμε του στόχους μας, αλλά και για να μπορούμε να προωθούμε τις επαγγελματικό μας προφίλ στην περίπτωση της αναζήτησης εργασίας .

Υπολογιστές: Για τις περισσότερες θέσεις εργασίας η χρήση των υπολογιστών είναι δεδομένη και καθημερινή. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό για τις θέσεις εργασίας που μας ενδιαφέρουν η για τη θέση στην οποία εργαζόμαστε να γνωρίζουμε ποίες εφαρμογές απαιτούνται και να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε υψηλό επίπεδο στην χρήση τους.

Ξένες γλώσσες: Καθώς στην αγορά εργασίας υπάρχουν αρκετοί πολυεθνικοί οργανισμοί, αλλά και εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες συνδέουν μία τοπική εταιρία με το εξωτερικό  η χρήση των ξένων γλωσσών απαιτείται σε αρκετές περιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό πέραν από τις όποιες πιστοποιήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορεί να γίνει και πρακτική χρήση.