Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί ένα από τα βασικότερα τμήματα μιας εταιρείας και στόχο έχει τις απαραίτητες ενέργειες για την εργασιακή και προσωπική ικανοποίηση των εργαζομένων όπως και την ανάπτυξη των καλών σχέσεων μεταξύ τους.

Οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου τμήματος είναι επιφορτισμένοι με πολλά καθήκοντα καθημερινά. Τα καθήκοντα ποικίλουν και σχετίζονται με πολλές δραστηριότητες. Τι καθήκοντα περιλαμβάνει η εργασία στο HR και γιατί είναι τόσο σημαντικό τμήμα; Τι δεξιότητες χρειάζονται για να μπορέσει ένας εργαζόμενος να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του τμήματος;  

  • Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες του προσωπικού

  Οι δραστηριότητες του προσωπικού περιλαμβάνουν τις διαδικασίες πρόσληψης, απόλυσης, λήξη συμβάσεων και ζητήματα εργασιακής ασφάλισης. Συνεπώς, για εργασία στο τμήμα HR απαιτείται καλή γνώση του αντίστοιχου νομικού πλαισίου. Επίσης, το τμήμα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των εργαζομένων, προκειμένου να αναδειχθούν οι αποδοτικότεροι από αυτούς και να εξελιχθούν επαγγελματικά μέσω προαγωγών.  

  • Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδια για την ανάθεση ρόλων

  Κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης, που πολλές φορές διεξάγεται μεταξύ του υποψηφίου και του HR Manager, ο εργοδότης θέλει να ανακαλύψει τον υποψήφιο και να εντοπίσει τα δυνατά και αδύνατά του σημεία. Με τις κατάλληλες ερωτήσεις συνέντευξης θα φανεί αν είστε ο σωστός υποψήφιος για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης, όπως επίσης και για το αν μπορείτε να επωμιστείτε αρκετές αρμοδιότητες.  

  • Εκπαιδεύει τους εργαζομένους και είναι υπεύθυνο για τα πακέτα αναγνώρισης

  Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση των εργαζομένων. Με παρουσιάσεις για την ιστορία, την πορεία, την εξέλιξη και τους στόχους της εταιρείας, οι νέοι εργαζόμενοι μαθαίνουν την εταιρική κουλτούρα, ενώ οι παλαιότεροι ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις ώστε να συμβαδίζουν με αυτές. Ταυτόχρονα, με τα Πακέτα ή Βραβεία Αναγνώρισης το τμήμα HR τιμά τους εργαζομένους για την εταιρική προσφορά τους ή για άλλα εργασιακά επιτεύγματα. Το τμήμα HR κρύβει πολλές προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει ικανοποίηση στους εργαζόμενούς του.  

Η διαίσθηση και το ένστικτο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας είναι απρόβλεπτος και θέλει δυνατές ικανότητες για τον εντοπισμό των κατάλληλων υποψηφίων για τη στελέχωση της εταιρείας. Κάποιες φορές οι εταιρείες δε διαθέτουν μεγάλα και εξειδικευμένα τμήματα HR - συνεπώς αδυνατούν να βρουν τους σωστούς υποψηφίους. Εταιρείες Ανθρώπινου Δυναμικού όπως η Randstad, η οποία διαθέτει εξειδικευμένους συμβούλους σε πολλές ειδικότητες, αναλαμβάνει τη στελέχωση μιας εταιρείας με τους καλύτερους υποψηφίους. Εάν είστε ένας υποψήφιος με δυνατές επικοινωνιακές και ικανότητες, μη διστάσετε – μπείτε τώρα στο randstad.gr και κάντε αίτηση σε θέσεις εργασίας Ανθρώπινου Δυναμικού.