Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα τους, καθώς οι απαιτήσεις τις αγοράς παρουσιάζουν μεγάλες μεταβολές, προχωράνε σε διάφορες οργανωσιακές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινότητα της εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού τους, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.

Συνεπώς, οι εργαζόμενοι, για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα και απαιτήσεις της εργασίας τους αλλά και να αναπτύξουν την καριέρα τους, εκπληρώνοντας προσωπικές φιλοδοξίες, θα πρέπει σύμφωνα με τους ειδικούς, να έχουν αναπτύξει, πέραν της κλασικής νοημοσύνης, και κάποια άλλα είδη νοημοσύνης. Το πιο διαδεδομένο και γνωστό είδος είναι η συναισθηματική νοημοσύνη.

Η συναισθηματική νοημοσύνη, αν και έχει αποτελέσει μία αμφιλεγόμενη έννοια, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να υλοποιούν πιο αποτελεσματικά τη δουλειά τους και να εκπληρώσουν τους προσωπικούς τους στόχους, μέσα στο πλαίσια των πιο διαπλατυμένων οργανωσιακών δομών και της συνεργατικής κουλτούρας που έχουν υιοθετήσει, σήμερα, αρκετές εταιρίες.

Ένας εργαζόμενος με ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη, έχει αναπτύξει βασικά στοιχεία που θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση του, θα τον κινητοποιήσουν, θα βελτιώσουν τις σχέσεις του με τους άλλους και θα τον καταστήσουν αποδοτικό στη δουλειά του.