Η αλλαγή εργασίας αποτελεί αναμφισβήτητα μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση για τη ζωή και τη δουλειά μας. Έτσι, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα οι συνθήκες που θα βρούμε στο επόμενο εργασιακό μας βήμα, τόσο ώστε να μας οδηγήσουν στη σωστή απόφαση («μένω ή φεύγω;»), όσο και, αν τελικά προχωρήσουμε, ώστε να είμαστε ευτυχισμένοι στη νέα μας δουλειά.

Παρακάτω, μπορούμε να διαβάσουμε 6 παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη της απόφασης να αλλάξουμε δουλειά. Παράλληλα, οι ίδιοι παράγοντες αποτελούν συνθήκες ευτυχίας/εκπλήρωσης στόχων στο νέο περιβάλλον. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα δεδομένα που επηρεάζουν την απόφασή μας∙ παραθέτουμε, όμως, εκείνα που εμφανίζονται πιο συχνά.

  1. Φήμη: καθένας από εμάς θέλει να δουλεύει σε μια γνωστή εταιρεία που κάνει τις πόρτες της επικοινωνίας και των ευκαιριών να ανοίγουν πιο εύκολα. Μια εταιρεία με ισχυρό όνομα ενδυναμώνει το βιογραφικό μας και μας βοηθά να διαπραγματευόμαστε το επόμενο βήμα με διαφορετικούς όρους∙ επίσης, μας κάνει αρκετά ελκυστικούς.
  2. Εξέλιξη: σε κανέναν δεν αρέσει να μένει στάσιμος στη δουλειά του, τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής συμπεριφοράς. Η εργασία που μας δίνει τη δυνατότητα να εξελιχθούμε - όχι απαραίτητα στην ιεραρχία/διοίκηση-, να μάθουμε νέα πράγματα και να ασχοληθούμε με απαιτητικά καθήκοντα/έργα, σίγουρα, μας δίνει έναν σοβαρό λόγο για να ξυπνήσουμε και να πάμε στο γραφείο, πέρα από το βιοποριστικό σκέλος.
  3. Αμοιβές και παροχές: οπωσδήποτε ο μισθός και οι παροχές (π.χ. ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη, κουπόνια διατροφής, εταιρικό κινητό τηλέφωνο, bonus κτλ.) είναι εξαιρετικά σημαντικά, όχι όμως απαραίτητα. Χρειάζεται να είμαστε ευχαριστημένοι με το οικονομικό κομμάτι και αυτό είναι σε κάθε περίπτωση σεβαστό. Δεν είναι, όμως, μόνο εκείνο που μετράει στη λήψη της απόφασης για το επόμενο βήμα στην καριέρα μας.
  4. Ευελιξία: φαίνεται πως η εποχή που το ωράριο 09:00-17:00 και η δουλειά μέσα στους 4 τοίχους του γραφείου ήταν κανόνας, έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Πολλά σύγχρονα περιβάλλοντα (κυρίως πολυεθνικοί οργανισμοί) παρέχουν ευέλικτο ωράριο, δηλαδή συγκεκριμένο χρονικό εύρος για την προσέλευση και αποχώρηση, ή/και δυνατότητα για εργασία από το σπίτι όταν χρειάζεται.  Υπάρχει μια τάση, η οποία φαίνεται να λειτουργεί, για σεβασμό της ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική/οικογενειακή ζωή. Επίσης, ανθίζει παγκοσμίως ένα νέο μοντέλο εργαζομένων που λέγεται digital nomads, άνθρωποι που δουλεύουν μέσω Η/Υ από το μέρος και κατά τις ώρες που εκείνοι θέλουν. Θα επικρατήσει άραγε στο μέλλον;
  5. Αξίες: η λειτουργία κάθε οργανισμού πηγάζει από και στηρίζεται σε βασικές αξίες που καθορίζουν το γενικότερο πλαίσιο εργασιακής συμπεριφοράς. Καλοί οι στόχοι, σεβαστές οι αξιολογήσεις, χρήσιμοι οι δείκτες απόδοσης/παραγωγικότητας, όλα αυτά όμως στηρίζονται στην κουλτούρα της εταιρείας η οποία διοχετεύεται σε όλους τους εργαζομένους. Σέβεται η εταιρεία τους ανθρώπους της;  Εμπνέει τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη; Προσφέρει ευκαιρίες;

Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι η απόφαση για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της επαγγελματικής μας πορείας καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, έτσι ώστε να είμαστε ευχαριστημένοι με τη νέα μας δουλειά και να επενδύσουμε σε αυτήν.