Παλιότερα, οι υποψήφιοι στην αγορά εργασίας αναζητούσαν θέσεις μόνιμης απασχόλησης προκειμένου να «εξασφαλίσουν το εργασιακό μέλλον τους». Σε αρκετές περιπτώσεις οι υποψήφιοι προσπαθούσαν να ενταχθούν με κάποιον τρόπο στον δημόσιο τομέα, ο οποίος παρείχε κατεξοχήν θέσεις μόνιμης απασχόλησης.

Πλέον, με τις εξελίξεις στην οικονομία και την ευρύτερη αγορά εργασίας, υπάρχει αλλαγή στα δεδομένα σχετικά με τον θέσεις εργασίας για μόνιμης απασχόλησης, ενώ αυξήθηκε και ο αριθμός των θέσεων για προσωρινή απασχόληση.

Τι μπορεί, λοιπόν, να κάνει ένας υποψήφιος για να έχει περισσότερες πιθανότητες να βρει δουλειά; Να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να μην αρνείται ενδιαφέρουσες επαγγελματικές προτάσεις για προσωρινή απασχόληση. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι ξεκινούν με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης η οποία στην πορεία μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις θέσεις εργασίας που χειριζόμαστε εμείς ή ανακοινώνουν εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης.

Διαβάστε επίσης: