Για να λάβει ένας εργοδότης το ενδιαφέρον ενός εργαζομένου για μια θέση εργασίας συνήθως απαιτείται να γίνει κάποια αίτηση.  Για να γίνει αποστολή ή καταχώρηση του βιογραφικού για μια θέση απασχόλησης θα πρέπει απαραίτητα να έχει γίνει προσεκτική ανάγνωση των αρμοδιοτήτων και των απαιτήσεων που έχουν καταγραφθεί.  Σημαντική πληροφόρηση που πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη έχει να κάνει με το ωράριο, την έδρα της εταιρείας, αλλά και τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με την δραστηριότητα ενός εργοδότη.  Εφόσον όλες οι πληροφορίες αξιολογηθούν με προσοχή για να ολοκληρωθεί μια αίτηση σε ένα ηλεκτρονικό μέσο θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα σχετικά πεδία, χωρίς να υπάρχουν κενά η παραλήψεις ακόμα και αν κάποιες από τις πληροφορίες αναφέρονται και στο βιογραφικό σημείωμα.  Αν θέλετε να κάνετε αίτηση στις θέσεις εργασίας που χειρίζονται οι σύμβουλοι της Randstad επισκεφθείτε το Randstad Hellas.