Για τις περισσότερες θέσεις εργασίας 404 που δημοσιεύονται, όσοι βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας έχουν την δυνατότητα να κάνουν αίτηση ηλεκτρονικά συνήθως μέσω του internet.   Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να στείλουν στις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης το βιογραφικό με email, με καταχώρηση των στοιχείων τους σε ειδική φόρμα, με δημιουργία ηλεκτρονικού προφίλ ή ακόμα και με fax.   Στην περίπτωση που γίνει αίτηση με email εκτός από το συνημμένο αρχείο του βιογραφικού υπάρχει και η δυνατότητα καταχώρησης ενός συνοπτικού εισαγωγικού κείμενου στο οποίο μπορεί κανείς να περιγράψει την καταλληλότητα για μια θέση εργασίας 404 .   Το ίδιο μπορεί κανείς να κάνει και στην περίπτωση που θα καταχωρήσει τα στοιχεία του βιογραφικού του σε συγκεκριμένη φόρμα όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν τα σχετικά πεδία. Σε αυτή την περίπτωση είτε υπάρχει η δυνατότητα για καταχώρηση της  συνοδευτικής επιστολής ως συνημμένο αρχείο ή υπάρχει δυνατότητα να συμπλήρωσης σχετικού πεδίου.