Γιατί οι θέσεις εργασίας που δημοσιεύουν οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού δεν αναφέρουν τον εργοδότη για το οποίο αναζητάνε προσωπικό;  Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού διαχειρίζονται θέσεις εργασίας για διαφορετικές ειδικότητες και κλάδους. Οι εργοδότες που έχουν αναθέσει την εύρεση και επιλογή προσωπικού σε συμβούλους HR συνήθως δεν αναφέρονται στις αγγελίες γιατί να είναι ξεκάθαρο για το ποιος θα διεξάγει την διαδικασία αξιολόγησης. Σε άλλες περιπτώσεις λόγω εταιρικής πολιτικής κάποιοι εργοδότες μέχρι να γίνει η τελική προσφορά για εργασία επιθυμούν να στοιχεία τους να παραμένουν εμπιστεύτηκα.  Για να λάβετε μια εικόνα για τις θέσεις απασχόλησης που χειρίζεται η Randstad επισκεφθείτε το Randstad Hellas και καταχωρήστε το βιογραφικό σας.