Η εύρεση εργασίας είναι μια δραστηριότητα η οποία σε αρκετές περιπτώσεις για να είναι επιτυχής μπορεί να βασίστε σε λεπτομέρειες που μπορεί να κάνουν την διαφορά. Μια τέτοια περίπτωση αποτελούν οι δεξιότητες τις οποίες διαθέτουμε, αλλά και αυτές που απαιτούνται από την αγορά εργασίας.

Σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτό το διάστημα οι δεξιότητες που συνήθως απαιτούνται από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας είναι οι:

  • Η άνεση στην επικοινωνία σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.
  • Η δυνατότητα της εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον, αλλά και το ακέραιο ομαδικό πνεύμα.
  • Οι διαπροσωπικές ικανότητες
  • Οι ικανότητα στην χρήση ξένων γλωσσών και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
  • Η ευελιξία στις αλλαγές και στις διαχείριση διαφορετικών ρόλων ή αρμοδιοτήτων
  • Οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες

Εφόσον είστε σε αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι, τόσο στο βιογραφικό σας (να περιλαμβάνει πληροφορίες που να αναδεικνύουν αυτές τις δεξιότητες), όσο και στην συνέντευξη εργασίας όπου θα πρέπει να είστε σε θέση να παρουσιάσετε τις ικανότητες σας .

Για να λάβετε μια πρώτη εικόνα για τις δεξιότητες που απαιτούνται μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες που δημοσιεύονται στις θέσεις εργασίας που χειριζόμαστε.