Στην αγορά εργασίας υπάρχουν διαστήματα στα οποία παρουσιάζεται αύξηση στις νέες θέσεις εργασίας λόγω εποχικότητας. Αυτές τις ευκαιρίες για απασχόληση δεν θα πρέπει να τις αφήνουμε ανεκμετάλλευτες, εφόσον αναζητούμε εργασία ή επιθυμούμε να αναπτύξουμε την επαγγελματική μας εμπειρία.

Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η καλοκαιρινή περίοδος κατά την οποία ένας υποψήφιος για εργασία θα πρέπει να είναι έτοιμος για να δηλώσει το ενδιαφέρον του και την διαθεσιμότητα του, αλλά και να καταχωρήσει το βιογραφικό του.

Στην Ελλάδα τους θερινούς μήνες, εξαιτίας της έναρξης της τουριστικής περιόδου, υπάρχουν αρκετές ειδικότητες που επηρεάζονται θετικά και για τις οποίες υπάρχει αύξηση στις θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν.

Εφόσον διαθέτουμε ευελιξία και είμαστε άμεσα διαθέσιμοι, μια εργασία που θα βρούμε το καλοκαίρι μπορεί να αποτελέσει μια λύση και μέχρι να προκύψει αυτό που πραγματικά επιθυμούμε