Για να βρει κανείς εργασία στο φαρμακευτικό κλάδο μπορεί να απευθυνθεί στους αντίστοιχους εργοδότες ή να βρει τις θέσεις εργασίας που πιθανόν χειρίζονται οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού.   Καθώς οι σύμβουλοι hr της Randstad συνεργάζονται για την εύρεση προσωπικού με εργοδότες από διαφορετικούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας πρόσφατα ξεκίνησε η αξιολόγηση για δύο πολύ ενδιαφέρουσες θέσεις απασχόλησης στον Φαρμακευτικό κλάδο για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.   Δείτε τις λεπτομέρειες και εφόσον πληρείται τις απαιτήσεις που έχουν καταγραφθεί καταχωρήστε το βιογραφικό σας ηλεκτρονικά για να κάνετε αίτηση στην θέση που σας ενδιαφέρει.   Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης επικοινωνήστε με τη Randstad στο 2106770523.