Οι νέοι υποψήφιοι για εργασία συχνά προβληματίζονται για τον τρόπο με τον οποίο θα αποκτήσουν προϋπηρεσία, έτσι ώστε να διεκδικήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Ο προγραμματισμός για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ιδανικά θα πρέπει να ξεκινάει πριν γίνει η ολοκλήρωση των σπουδών έτσι ώστε μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση μας να έχουμε αποκτήσει και κάποια πρακτική γνώση.

Τα διαστήματα όπου υπάρχουν διακοπές η και κατά την διάρκεια τους σπουδών είναι καλό να εξετάζουμε αν υπάρχουν ευκαιρίες για απασχόληση ή για πρακτική για φοιτητές. Ακόμα και αν δεν υπάρχουν τέτοιες θέσεις εργασίας διαθέσιμες, μπορείτε επίσης να ενημερώσετε ανθρώπους που βρίσκονται στο κοντινό σας περιβάλλον και εργάζονται αυτό το διάστημα, δηλώνοντας τους το ενδιαφέρον σας να δείτε στην πράξη το εργασιακό τους περιβάλλον, αλλά και εκφράζοντας τους την επιθυμία σας για να κάνετε πρακτική.

Σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και η ενασχόληση σας με κάποια εθελοντική εργασία, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και να σας δώσει πρακτικές γνώσεις οι οποίες μελλοντικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά και στο βιογραφικό.

Κατά την εύρεση εργασίας είναι σημαντικό, πέρα από τις όποιες ακαδημαϊκές γνώσεις, να μπορείτε να έχετε και κάποια πρακτική εμπειρία. Όποτε, οργανώστε το πλάνο και προσπαθήστε να εμπλουτίσετε την πρακτικές σας γνώσεις όσο το δυνατόν συντομότερα.