Κατά την αναζήτηση εργασίας και εφόσον μας δοθεί ή ευκαιρία να περάσουμε από την διαδικασία αξιολόγησης ενός εργοδότη, είναι πολύ πιθανόν να μας ζητηθούν συστάσεις από προηγούμενες εργασίες.

Οι συστάσεις που θα ζητήσει ένας μελλοντικός εργοδότης θα πρέπει να είναι, είτε γραπτές, είτε να υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν προφορικά. Στην περίπτωση  που οι συστάσεις θα δοθούν προφορικά, αυτές θα πρέπει να προέρχονται από ένα στέλεχος το οποίο θα έχει την δυνατότητα να πιστοποιήσει τις ικανότητες μας και την ποιότητα της εργασία σας.

Για τον λόγο αν βρεθείτε στην αναζήτηση εργασίας θα πρέπει για την συλλογή συστάσεων να έρθετε σε επικοινωνία με στελέχη τα οποία σας γνωρίζουν και να λάβετε την συγκατάθεση τους. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε επίσης να αναπτύξετε και την επαγγελματική σας δικτύωση.

Για την συλλογή συστάσεων αποφύγετε να δώσετε στοιχεία κάποιου συναδέλφου από παλιότερη εργασία με το οποίο διατηρούσατε απλά φιλικές σχέσεις, γιατί δεν θα μπορέσει να αναδείξει τις επαγγελματικές σας αρετές. Τέλος, στην περίπτωση που δεν είστε σίγουρος για την διαθεσιμότητα των στελεχών που θα δώσουν συστάσεις για εσάς θα ήταν προτιμότερο να μην να γράψετε βιογραφικό σας  «συστάσεις διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν».