Η αναζήτηση εργασίας όπως έχουμε αναφέρει και σε παλιότερα άρθρα, πολλές φορές είναι πιθανόν να κριθεί στις λεπτομέρειες. Για τον λόγο αυτό η άμεση ανταπόκριση σε μία αγγελία ή σε ένα εργοδότη που θα επικοινωνήσει μαζί για μία συνέντευξη εργασίας μπορεί να δημιουργήσει θετικές προϋποθέσεις στην αξιολόγηση μας.

Αν για μια αγγελία για εργασία που δημοσιεύεται σήμερα ένας υποψήφιος  ανταποκριθεί μετά από 10 μέρες, επειδή θα βρίσκεται σε διακοπές, τότε αυτό σημαίνει ότι η θέση εργασίας μπορεί να μην είναι ακόμα διαθέσιμη ή το βιογραφικό μας θα προστεθεί στο τέλος της λίστας με τους υποψηφίους που θα αξιολογηθούν.

Η ίδια προσοχή απαιτείται και στην περίπτωση που μας καλέσει ένας εργοδότης. Τότε επίσης θα πρέπει να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε άμεσα. Σε κάποιες περιπτώσεις υποψηφίων που εργάζονται έχει παρατηρηθεί ότι δεν είναι διαθέσιμοι για τηλεφωνική επικοινωνία κατά την ώρα εργασίας τους. Όταν η επικοινωνία γίνει μετά την εργασία τότε ίσως να μην είναι διαθέσιμος ο εργοδότης.

Οπότε σε κάθε περίπτωση που σας δίνεται προσπαθήστε να μην χάσετε την ευκαιρία για μια πιθανή ευκαιρία απασχόλησης.