Στην αναζήτηση εργασίας σε αρκετές περιπτώσεις είναι πιθανόν να γίνει αξιολόγηση ικανοτήτων από τους εργοδότες. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον έχετε ανταποκριθεί σε κάποια θέση εργασίας και στο βιογραφικό σας έχετε καταγράψει ότι κατέχετε συγκεκριμένες ικανότητες, τότε θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είστε σε θέση να το αποδείξετε στην πράξη.

Αν για παράδειγμα στις θέσεις εργασίας που καταχωρείτε το βιογραφικό σας, ζητείτε υψηλό επίπεδο στα Αγγλικά (γραπτά και προφορικά) τότε μην σας φανεί περίεργο αν σε μια πιθανή  συνέντευξη εργασίας το στέλεχος του ανθρώπινου δυναμικού σας ζητήσει να μιλήσετε στα Αγγλικά. Το ίδιο μπορεί επίσης να συμβεί στην περίπτωση που δηλώνετε συγκεκριμένες γνώσεις στον υπολογιστή, όπου μπορεί να  σας ζητηθεί να κάνετε κάποιο αντίστοιχο τεστ.

Σε κάθε περίπτωση αν θέλετε να κερδίσετε τις εντυπώσεις θα πρέπει να είστε σε θέση να πιστοποιήσετε αυτά που δηλώνεται στο βιογραφικό σας.