Αυτό που θα ήθελε κάθε υποψήφιος να γνωρίζει αυτό το διάστημα είναι το ποια είναι η καλύτερη μέθοδος για την αναζήτηση εργασίας. Με ποιο τρόπο δηλαδή θα μπορέσει να εξασφαλίσει ότι θα βρει σίγουρα απασχόληση.

Ακόμα και όταν στην αγορά εργασίας υπάρχει πολύ σημαντική προσφορά σε νέες θέσεις εργασίας, ούτε τότε μπορεί να εξασφαλίσει κανείς ότι υπάρχει κάποια μέθοδος που μπορεί να μας εξασφαλίσει ότι θα βρούμε δουλεία.

Αυτό που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε είναι να διαμορφώσουμε ένα πρόχειρο πλάνο το οποίο θα ακολουθούμε και θα μεταβάλουμε όποτε αυτό χρειαστεί, όπως αντίστοιχα θα κάνουμε και με το βιογραφικό και την συνοδευτική επιστολή μας.

Η προσπάθεια και η δραστηριότητα μας θα πρέπει να συνεχίζεται, ακόμα και όταν δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ όταν βλέπουμε ότι για παράδειγμα δεν μας καλούν τελικά για συνεντεύξεις για εργασία, τότε θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να μεταβάλουμε το σχέδιο μας.