Το λογιστήριο αποτελεί βασικό τμήμα μίας εταιρείας καθώς οι αρμοδιότητες που χειρίζεται είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της. Οι υπάλληλοι σε ένα τμήμα λογιστηρίου πρέπει να διαθέτουν ορισμένες δεξιότητες, απαραίτητες για την εργασία στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Το προσωπικό λογιστηρίου ασχολείται κατά κύριο λόγο με:

  • εμπορικά και οικονομικά ζητήματα·
  • είναι υπεύθυνο για τη γενική οργάνωση του λογιστηρίου και τη διαμόρφωση του λογιστικού συστήματος·
  • είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας όπως και για τη συλλογή των πληρωμών·
  • φροντίζει για την απαραίτητη συγκέντρωση στοιχείων για τις μισθοδοτικές καταστάσεις, για τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων, για τα ισοζύγια και τους λογαριασμούς·
  • προχωρά στη σύνταξη του προϋπολογισμού και στην υπογραφή και έκδοση του ισολογισμού.

Άλλα καθήκοντα που έχουν οι θέσεις εργασίας στο λογιστήριο σχετίζονται με την άσκηση εσωτερικού ελέγχου στα οικονομικά της επιχείρησης και την άμεση συνεργασία με τη διεύθυνση της εταιρείας για την ενημέρωση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Παράλληλα, φροντίζει να υποδεικνύει στην εταιρεία συμφέρουσες λύσεις οικονομικής πολιτικής. Η άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εξειδικευμένων λογιστικών προγραμμάτων (ERP) θεωρούνται απαραίτητα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του υποψηφίου, απαραίτητα για την εύρεση θέσεων εργασίας στο λογιστήριο.

  1. Ένας υποψήφιος για θέσεις λογιστών πρέπει να είναι συνεπής. Οι αρμοδιότητες είναι πολλές και τηρείται πολύ συγκεκριμένο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα.  
  2. Η προσοχή και η έμφαση στη λεπτομέρεια είναι άλλο ένα προσόν που πρέπει να διαθέτει ένας λογιστής καθώς καθημερινά διαχειρίζεται πολλά δεδομένα με τα οποία πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός.
  3. Η άμεση και γρήγορη ικανότητα λήψης αποφάσεων σε σημαντικά οικονομικά προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν θεωρείται πολύ σημαντικό προσόν και η εχεμύθεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αφού διαχειρίζεται καθημερινά εμπιστευτικά οικονομικά δεδομένα.

Η στελέχωση λογιστηρίου αποτελεί μια διαδικασία στην οποία πρέπει να δίνεται πολύ προσοχή έτσι ώστε το τμήμα να απαρτίζεται από τους σωστούς επαγγελματίες. Ξεκινήστε τώρα την αναζήτηση εργασίας για θέσεις λογιστών και αναζητήστε στο site μας συμβουλές εργασίας για να εξελιχθείτε σε έναν ξεχωριστό επαγγελματία του κλάδου.