Η αναζήτηση εργασίας από κάποιον που ήδη εργάζεται σε επίπεδο διαδικασίας και δραστηριότητας  μπορεί να μην διαφέρει κατ’ ουσία, παρ όλα αυτά υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας.

Όταν πάρουμε την απόφαση να αναζητήσουμε εργασία ενώ ήδη βρισκόμαστε σε κάποιον εργοδότη θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα στάδια της αξιολόγησης που θα ακολουθήσουν. Αρχικά θα χρειαστεί να γίνει ανανέωση του βιογραφικού και προώθηση του στις θέσεις εργασίας.

Εφόσον προκύψει θετική αξιολόγηση του βιογραφικού θα πρέπει να έχει καθοριστεί η διαθεσιμότητα μας για συναντήσεις με πιθανούς εργοδότες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι μέσα στα όρια ενός επαγγελματικού ωραρίου.  Το ίδιο ισχύει και για την όποια επικοινωνία προκύψει μέσω τηλεφώνου. Θα χρειαστεί να υπάρχει η δυνατότητα για όσο το δυνατόν πιο άμεση ανταπόκριση.

Η εύρεση εργασίας σε αυτές τις συνθήκες έχει σίγουρα κάποιους περιορισμούς. Αν λάβετε όμως την απόφαση να προχωρήσετε θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα παραπάνω, γιατί όταν δεν υπάρχει πλάνο σε δραστηριότητες που συνδυάζονται, πιθανόν να μην έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.