Οι αγγελίες εργασίας που δημοσιεύονται από την Randstad αφορούν θέσεις εργασίας για εργοδότες που έχουν αναθέσει την εύρεση προσωπικού στους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού.   Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν αίτηση σε αυτές τις θέσεις εργασίας θα να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά το προφίλ τους και να καταχωρήσουν το βιογραφικό τους.   Το βιογραφικό παραμένει στο σύστημα της Randstad και είναι διαθέσιμο στους συμβούλους hr για μελλοντικές ανάγκες. Επισκεφθείτε το Randstad Hellas η επικοινωνήστε στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης.