Μερικές από τις τεχνολογικές τάσεις που εμφανίζονται στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα στο 2018 διεθνώς περιλαμβάνουν την εικονική πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη.


Η τεχνολογία πάνω στο Ανθρώπινο Δυναμικό έχει προχωρήσει πέρα από απλή ανάπτυξη συστημάτων για τον εντοπισμό των υποψηφίων, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση των προσλήψεων. Οι εταιρείες μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν τις πιο συναρπαστικές τεχνολογικές εξελίξεις, από την εικονική πραγματικότητα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους υπαλλήλους τους.


Ποιες είναι οι σημαντικότερες τάσεις τεχνολογίας πάνω στο Ανθρώπινο Δυναμικό που εμφανίζονται μέσα στο 2018; 

Εικονική πραγματικότητα και επαυξημένη πραγματικότητα.

Υποστηρίζεται ότι η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα θα επιφέρει αλλαγές στην εκπαίδευση, τη μάθηση και την απόδοση.


Πρόκειται για μια τεχνολογία που θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιλογή ταλέντων, καθώς επιτρέπει στους υπεύθυνους προσλήψεων να τεστάρουν τις απαντήσεις των υποψηφίων σε προσομοιωμένες πραγματικές καταστάσεις κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Επιπλέον, αναμένεται η νέα τεχνολογία να δώσει τη δυνατότητα στα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού να χρησιμοποιήσουν τις προσομοιώσεις για τις νέες προσλήψεις προκειμένου να τους διδάξουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο ένταξης. 


Κάποιες εταιρείες παγκοσμίως χρησιμοποιούν ήδη αυτή την τεχνολογία προκειμένου να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους τους, ακόμα και αυτούς που διαθέτουν λιγότερη εξοικείωση με την τεχνολογία. 

Μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό ασχολείται στην ουσία με το ανθρώπινο στοιχείο στις επιχειρηματικές λειτουργίες και δραστηριότητες. Υπάρχουν όμως αρκετοί τρόποι με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να μειώσει σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη των ανθρώπων να αφιερώνουν το χρόνο τους στα πιο συνηθισμένα στοιχεία της εργασίας.  

Η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο πτυχές της πρόσληψης και της διαχείρισης ταλέντων, οι οποίες δεν απαιτούν υψηλά επίπεδα δημιουργικότητας ή ανθρώπινης συμβολής. Αυτό επιτρέπει στους επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού να αφιερώνουν χρόνο για πιο περίπλοκες πτυχές της εργασίας τους. 


Τέτοια τεχνολογικά συστήματα ‘ελευθερώνουν’ χρόνο για τους υπεύθυνους προσλήψεων, βοηθώντας τους να εντοπίζουν υποψηφίους και να παρέχουν feedback, καθώς και να αξιολογούν τους υποψηφίους προσδιορίζοντας την καταλληλότητά τους για μια θέση εργασίας βάσει διαφόρων παραμέτρων. 

Διαρκές feedback.

Υπάρχει αυξημένη ανάγκη των εταιρειών για ένα εξελιγμένο σύστημα feedback και καθοδήγησης, κάτι το οποίο ευθυγραμμίζεται με την αυξημένη ζήτηση των εργαζομένων σήμερα για ένα πιο συχνό feedback. 


Ο αριθμός των διαθέσιμων προγραμμάτων λογισμικού για αυτοματοποίηση της διαδικασίας feedback αυξάνεται συνεχώς, απαλύνοντας έτσι τις πιέσεις στα τμήματα HR και παρέχοντας στους εργαζομένους αυτό που αναζητούν.


Λειτουργούν θετικά και για τα δύο μέρη, καθώς τα προγράμματα αυτά μπορούν να στέλνουν έρευνες σε εργαζομένους προκειμένου να μετρήσουν τα επίπεδα αφοσίωσής τους και τι θα μπορούσε ενδεχομένως να διευκολύνει την εργασιακή τους ζωή. Από κει και πέρα οι επιχειρήσεις θα πρέπει λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα αυτά και να κάνουν τις ενέργειες που χρειάζονται προκειμένου να υπάρξει κάποια επίδραση στην παραγωγικότητα. 

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

Τέθηκε σε ισχύ το Μάιο του 2018, αλλά για κάποιες εταιρείες δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι πρόκειται να κάνουν σχετικά με τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Αυτό υπογραμμίζει το πόσο πολύ θα διαρκέσει η διαδικασία για την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας.


Παρόλο που δεν πρόκειται για μια αυστηρά τεχνολογική τάση πάνω στο HR, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων συνεπάγεται ότι οι εταιρείες θα πρέπει να ενσωματώσουν την τεχνολογία προκειμένου να παραμείνουν συμμορφούμενες και να μη διακινδυνεύσουν ένα υψηλό πρόστιμο. 


Η διασφάλιση της αυστηρότητας των πολιτικών απορρήτου και της διατήρησης δεδομένων σημαίνει ότι θα υπάρξουν κανονισμοί σχετικά με τη διατήρηση λεπτομερειών των υποψηφίων, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στη στρατηγική των εταιρειών για την προσέλκυση ταλέντων.