Πόσο χρόνο και κόπο δαπανάτε  για τις ανάγκες προγραμματισμού εργατικού δυναμικού της επιχείρησής σας; Πώς επικοινωνείτε και προγραμματίζετε αλλαγές της τελευταίας στιγμής; Χρησιμοποιείτε κάποιο ψηφιακό εργαλείο;