Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί αναμφίβολα πολύ σημαντικό κεφάλαιο κάθε επιχείρησης. Στην περίπτωση, όμως, που δεν διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες, θα είναι δύσκολο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παραγωγής και να παρέχει ποιοτικά αγαθά ή υπηρεσίες, προκειμένου να συνδράμει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Για τους παραπάνω λόγους, είναι πιθανό να εφαρμόζετε ήδη στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού για την προσέλκυση, την πρόσληψη και τη διατήρηση των ταλέντων που χρειάζεστε. Πόσο αποτελεσματικές είναι όμως οι παραπάνω στρατηγικές για την επιχείρησή σας;

Αρκετές επιχειρήσεις εφαρμόζουν ποικίλες στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού, αλλά αποτυγχάνουν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά τους. Από την άλλη μεριά, η πλειονότητα των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν δείκτες μέτρησης ανθρώπινου δυναμικού (77%) εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μόνο βασικά δεδομένα και για περιορισμένους σκοπούς.

τι είναι οι δείκτες μέτρησης ανθρώπινου δυναμικού και γιατί είναι σημαντικοί;

Οι δείκτες μέτρησης ανθρώπινου δυναμικού (HR metrics) είναι ένα σύνολο δεδομένων και στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα της πρόσληψης, της ενσωμάτωσης και της επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων. Η ανάλυση τους μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να εντοπίσει προβλήματα, να αναγνωρίσει πλεονεκτήματα και να συγκρίνει τα αποτελέσματά της με τους ανταγωνιστές και τα πρότυπα του κλάδου της επιχείρησής σας.

Για παράδειγμα, μία απότομη  αύξηση του ρυθμού των εργαζομένων που αποχωρεί από την επιχείρησή σας, είναι πιθανό να φανερώνει ένα πρόβλημα εσωτερικά της εταιρείας. Αν το εντοπίσετε γρήγορα, έχετε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα πριν διογκωθεί και βλάψει την φήμη της εταιρείας σας. Αν δεν ελέγχετε τακτικά το ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων είναι πιθανό το αντιληφθείτε όταν θα έχουν ήδη δημοσιευθεί αρνητικές κριτικές, έχουν μειωθεί οι ρυθμοί παραγωγής ή έχουν αυξηθεί οι δαπάνες για νέες προσλήψεις.

Η χρήση δεικτών μέτρησης ανθρώπινου δυναμικού επιτρέπει στην επιχείρησή σας να ακολουθεί μια προνοητική προσέγγιση κατά τη διαδικασία  προσέλκυσης και διατήρησης του ταλέντου, αντί για μια αντιδραστική, η οποία μπορεί να φανεί ανεπαρκής και δαπανηρή.

οφέλη από τη χρήση δεικτών μέτρησης ανθρώπινου δυναμικού

Υπάρχουν αρκετά σημαντικά οφέλη που η επιχείρησή σας μπορεί να πετύχει με τη χρήση δεικτών μέτρησης ανθρώπινου δυναμικού για την παρακολούθηση της συνολικής επιτυχίας των στρατηγικών HR , συμπεριλαμβανομένων:

 • απόκτηση εξειδικευμένου ταλέντου
 • δημιουργία πολυπολιτισμικής και χωρίς περιορισμούς κουλτούρας
 • μείωση του χάσματος των δεξιοτήτων
 • μείωση των λειτουργικών δαπανών
 • αύξηση των ποσοστών παραγωγικότητας και συμμετοχής
 • βελτίωση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων
 • αναγνώριση των δυνατών και των αδύνατων σημείων της επιχείρησης
 • λήψη προνοητικών μέτρων 
 • δημιουργία αποτελεσματικών εσωτερικών δεξαμενών ταλέντων και διαδοχής
 • ενίσχυση του employer brand
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches

ποιοι είναι οι πιο διαδεδομένοι δείκτες μέτρησης ανθρώπινου δυναμικού για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής ενός/μίας εργαζομένου/νης;

Χάρη στη σημερινή τεχνολογία, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να συγκεντρώνουμε και να αναλύουμε μεγάλη ποσότητα δεδομένων. Έτσι, ενώ μπορείτε να παρακολουθείτε σχεδόν κάθε πτυχή της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, η υπερβολική πληροφορία μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα, καθώς δεν θα είναι ξεκάθαρο ποιοι δείκτες είναι πιο σημαντικοί για την επιχείρηση σας . Για να σας βοηθήσουμε στο έργο σας, σε αυτό το άρθρο έχουμε αναλύσει τους κύριους δείκτες μέτρησης ανθρώπινου δυναμικού, ανά στάδιο του κύκλου ζωής των εργαζομένων.

προσέλκυση και πρόσληψη

Κατά τη διαδικασία προσέλκυσης και πρόσληψης, ο κύριος στόχος σας είναι να προσελκύσετε ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων που ταιριάζουν με το ρόλο και την κουλτούρα της εταιρείας. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας να εφαρμόσετε αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ προσλήψεων, όπως η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το employer branding. Η παραπάνω διαδικασία θεωρείται επιτυχημένη όταν οι υποψήφιοι/ες δέχονται την προσφορά εργασίας  για να ενταχθούν στην ομάδα σας.

Υπάρχουν αρκετοί δείκτες μέτρησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθείτε τις προσπάθειές σας, όπως:  

 • ποικιλομορφία των υποψηφίων: Για να διασφαλίσετε ότι προσελκύετε ένα ετερόκλητο μείγμα υποψηφίων, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τα δημογραφικά στοιχεία τους, όπως το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα κ.λπ.
 • ποσοστό ολοκλήρωσης της αίτησης: Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου ποσοστού μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με πιθανά προβλήματα στην διαδικασία υποβολής της αίτησης.
 • πηγή πρόσληψης: Γνωρίζοντας ποια κανάλια είναι πιο αποτελεσματικά στο να προσελκύουν, να μετατρέπουν την επισκεψιμότητα σε υποψηφίους/ιες και τελικά σε επιτυχημένες προσλήψεις, μπορείτε να εξοικονομήσετε πολύτιμο χρόνο και πόρους.
 • κόστος πρόσληψης: Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι η ομάδα του ανθρώπινου δυναμικού ελέγχει συχνά το κόστος πρόσληψης. Ένας από τους καλύτερους δείκτες μέτρησης ανθρώπινου δυναμικού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι το κόστος ανά πρόσληψη.
 • χρόνος πρόσληψης: Η ύπαρξη μιας κενής θέσης εργασίας χωρίς πλήρωση μπορεί να επηρεάσει τα πάντα, από την παραγωγικότητα έως την ποιότητα των προϊόντων και το άγχος των εργαζομένων. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πόσος χρόνος, κατά μέσο όρο, απαιτείται για την κάλυψη των ανοικτών σας θέσεων εργασίας.
 • ποσοστό αποδοχής προσφορών: Η στοχευμένη προσέλκυση ταλέντων παίζει σημαντικό ρόλο σε μια διαδικασία πρόσληψης, αλλά για να θεωρηθεί πετυχημένη χρειάζεται ο/η υποψήφιος/α  να αποδεχτεί την προσφορά εργασίας. Σαν εργοδότες λοιπόν οφείλετε να εξετάζετε/παρακολουθείτε πόσοι/ες υποψήφιοι/ες αποδέχονται την προσφορά.

διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσης

Η διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσης ξεκινάει από τη στιγμή που ο/η υποψήφιος/α αποδέχεται την προσφορά εργασίας μέχρι την πλήρη εξοικείωση του/της με τη θέση εργασίας. Παρακάτω θα εξετάσουμε μερικούς από τους πιο σημαντικούς δείκτες μέτρησης που μπορείτε να παρακολουθείτε.

 • εργασιακή ικανοποίηση των νέων εργαζομένων: Η χρήση ερωτηματολογίων και προσωπικών συνεντεύξεων μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε πόσο ικανοποιημένοι είναι οι νέοι/ες εργαζόμενοι/ες. Μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες για το πώς να βελτιώσετε τη διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσης.
 • ποσοστό παραγωγικότητας: Για να μετρήσετε το χρόνο μέχρι την παραγωγικότητα, είναι απαραίτητο πρώτα να προσδιορίσετε συγκεκριμένους δείκτες KPI που χρειάζεται να πληροί ένας/μια νεοπροσληφθείς για κάθε ρόλο.
 • δείκτης κινητικότητας και αντικατάστασης προσωπικού: Χρειάζεται να παρακολουθείτε τα στατιστικά του δείκτη κινητικότητας και αντικατάστασης προσωπικού (turnover) των νεοπροσληφθέντων σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα απασχόλησης τους, όπως σε 1,3, 6, 9 και 12 μήνες εργασίας. 

κατάρτιση και εξέλιξη 

Με το χάσμα δεξιοτήτων να συνεχίζει να αυξάνεται, τα προγράμματα κατάρτισης και εξέλιξης των εργαζομένων είναι πιο σημαντικά από ποτέ. Αλλά όχι οποιοδήποτε πρόγραμμα, χρειάζεται να είναι αποτελεσματικό και επωφελές τόσο για την επιχείρησή σας όσο και για τους/τις εργαζομένους/ες σας. Ο καλύτερος τρόπος για να παρακολουθείτε την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών κατάρτισης και εξέλιξης είναι μέσω των δεικτών μέτρησης ανθρώπινου δυναμικού, όπως:

 • κόστος κατάρτισης ανά εργαζόμενο/η: Για να μεγιστοποιήσετε τον προϋπολογισμό σας για την εκπαίδευση των εργαζομένων σας, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε συνεχώς τα έξοδα εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο/η. Μπορείτε να συγκρίνετε αυτά τα αποτελέσματα με τους στόχους και τους σκοπούς του τμήματος του ανθρώπινου δυναμικού σας.
 • ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο/η: Η καταγραφή του μέσου όρου των ωρών που αφιερώνουν οι εργαζόμενοι/ες  σε εκπαίδευση ανά έτος είναι μια χρήσιμη ένδειξη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 • ποσοστό ολοκλήρωσης της κατάρτισης: Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σας προγραμμάτων αξιολογώντας το ποσοστό των εργαζομένων που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους.
 • κινητικότητα ταλέντων: Η μέτρηση του αριθμού των οριζόντιων και κάθετων μετακινήσεων εντός της επιχείρησή σας παρέχει ένα σφαιρικό δείγμα των προσπαθειών σας για την κινητικότητα των ταλέντων. 

δέσμευση και διατήρηση

Όσο σημαντική είναι η προσέλκυση ταλέντων στην εταιρεία σας, τόσο απαραίτητη είναι και η διατήρησή τους. Διατηρώντας τους/τις εργαζομένους/ες σας αφοσιωμένους/ες και ικανοποιημένους/ες, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε το κόστος των νέων προσλήψεων. Για να το πετύχετε αυτό, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε ορισμένους δείκτες μέτρησης κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης του κύκλου ζωής των εργαζομένων.

 • δείκτης κινητικότητας και αντικατάστασης των εργαζομένων: Η αύξηση στον δείκτη κινητικότητας και αντικατάστασης των εργαζομένων μπορεί να αποτελεί ένδειξη προβλήματος στο χώρο εργασίας. Εκτός από την παρακολούθηση του συγκεκριμένου δείκτη, είναι κρίσιμο να διενεργείτε έρευνες και συνεντεύξεις στο προσωπικό σας για να εντοπίζετε τη ρίζα του προβλήματος και να το αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά.
 • Ποσοστό απουσιών: Αν και είναι σύνηθες για όλους να παίρνουν περιστασιακά μερικές ημέρες άδεια λόγω ασθένειας, μια συνεχής αύξηση των απουσιών φανερώνει μεγαλύτερα προβλήματα όπως το τοξικό εργασιακό περιβάλλον, το άγχος στο χώρο εργασίας.
 • Βαθμολογία eNPS: Η καθαρή βαθμολογία προώθησης (net promoter score) των εργαζομένων μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εργαζόμενοι/ες σας, με μια απλή ερώτηση: Σε μια κλίμακα από 1-10, “πόσο πιθανό είναι να συστήσετε σε συγγενείς και φίλους να εργαστούν στη επιχείρησή μας;". Οι βαθμολογίες 9-10 είναι οι υποστηρικτές σας, οι βαθμολογίες 7-8 είναι οι παθητικοί εργαζόμενοι και οι βαθμολογίες 6 και κάτω είναι οι επικριτές σας.
 • ποσοστό προαγωγών: Η παρακολούθηση του ποσοστού προαγωγών σας βοηθάει να προσδιορίσετε την επιτυχία των εσωτερικών στρατηγικών σας. Οφείλετε να παρακολουθείτε αυτό το ποσοστό ο ποσοστό σε ευρύτερο επίπεδο, αλλά και στην οργάνωση της εταιρείες αλλά και σε κατηγοριοποιημένες δημογραφικές ομάδες.
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches

αποχώρηση

Η αποχώρηση ενός/μίας εργαζόμενου/ης αποτελεί μία αναπόφευκτη συνθήκη σε κάθε χώρο εργασίας. Ωστόσο είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους λόγους αποχώρησης των εργαζομένων σας. Για παράδειγμα, αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης ή επειδή βρήκαν μία καλύτερη ευκαιρία; Η κατανόηση του λόγου αποχώρησης θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μία στρατηγική για τη διατήρηση των ταλέντων σας. Ακολουθεί μια αναφορά στους κύριους δείκτες μέτρησης που είναι χρήσιμο να παρακολουθείτε κατά τη διάρκεια της φάσης της αποχώρησης.

 • ποσοστό ολοκλήρωσης συνεντεύξεων εξόδου: Είναι σίγουρα αρκετά ωφέλιμο να παρακολουθείτε τον αριθμό των ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αποχώρησης. Το πραγματικό, όμως, όφελος κρύβεται στους λόγους και στην ανατροφοδότηση των εργαζομένων.  Έτσι μόνο θα μάθετε γιατί κάποιος/α επιλέγει να αποχωρήσει. 
 • Ποσοστό εθελοντικής (εκούσιας) αποχώρησης: Αναφέρεται στους εργαζόμενους που αποχωρούν εκούσια από την εταιρεία, γεγονός το οποίο μπορεί να οφείλεται σε συνταξιοδότηση, νέες επαγγελματικές ευκαιρίες ή πολλούς άλλους λόγους. Είναι σημαντικό να διακρίνετε αυτό το εργαλείο σε υποκατηγορίες προκειμένου να εξασφαλίσετε λεπτομερώς τους  λόγους που οι άνθρωποι σας αποχωρούν. Παράλληλα, μπορείτε επίσης να καταγράφετε αυτό το ποσοστό σε επίπεδο εταιρείας, οργανισμού, τμήματος και δημογραφικού επιπέδου.
 • Ποσοστό ακούσιας αποχώρησης: Η ακούσια αποχώρηση αναφέρεται στους/στις εργαζόμενους/ες που είτε απολύθηκαν είτε τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Ενώ μια απόλυση ενδέχεται να είναι αναγκαστική λόγω περικοπών, ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί να φανερώνει ανεπάρκεια στο σύστημα προσλήψεων. 

Tα παραπάνω αποτελούν κάποια από τα βασικά HR metrics που μπορείτε να καταγράψετε. Επίσης, είναι αναγκαίο  να μετράτε τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη σε κάθε στάδιο. Μπορείτε να αναλύσετε πολλούς από αυτούς τους δείκτες με βάση διάφορες δημογραφικές ομάδες. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναλύσετε το ποσοστό κύκλου εργασιών ειδικά για τις γυναίκες ή τον ρυθμό υποβολής αιτήσεων για τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα (baby boomers). 

πώς να επιλέξετε τα κατάλληλα HR-metrics για την επιχείρησή σας;

Στη σύγχρονη εποχή, η καταγραφή και η ανάλυση των HR metrics στην εταιρείας σας καθίσταται εύκολη με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ενώ ο καθορισμός τους αποτελεί μία δύσκολη διαδικασία. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει μία λύση ιδανική για όλες τις εταιρίες σε ότι αφορά τα HR metrics, για το λόγο αυτό θα ήταν καλό να δημιουργηθεί μία εξατομικευμένη στρατηγική, η οποία θα λειτουργήσει καλύτερα για εσάς. 

Τι θα ήταν καλό να λάβετε υπόψη κατά τη δημιουργία μιας στρατηγικής για τη χρήση των HR metrics.

συνολική αποστολή και όραμα 

Αρχικά, η στρατηγική σας θα ήταν καλό να ευθυγραμμίζεται με το σκοπό της επιχείρησής σας. Για παράδειγμα, αν η εταιρεία σας στοχεύει στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσετε HR metrics που σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων D&I (Diversity & Inclusion). Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία του τμήματος HR με τα ηγετικά σας στελέχη.

στόχοι του τμήματος HR

Αναντίρρητα, η στρατηγική η οποία θα ακολουθήσετε για τα HR metrics, οφείλει να ευθυγραμμίζεται και με τη δομή και το μέγεθος της επιχείρησή σας. Η συλλογή και η ανάλυση όλων των δεδομένων μπορεί να σας φανεί μία εύκολη διαδικασία, ωστόσο μπορεί να σας απομακρύνει από το βασικό σας στόχο, ο οποίος είναι η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, εάν ο βασικός σας στόχος είναι η απόκτηση εξειδικευμένου προσωπικού, τα HR metrics από τα πρώτα τρία στάδια του κύκλου ζωής των εργαζομένων θα σας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα.

HR metrics για τον κάθε κλάδο

Όταν επιλέγετε τα κατάλληλα HR metrics για την επιχείρησή σας, θα ήταν καλό να λάβετε υπόψη το κλάδο που ανήκετε. Σκεφτείτε ποιοι δείκτες είναι οι πιο σχετικοί και σημαντικοί για εσάς, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το περιβάλλον όσο και το σκοπό σας. Πιο αναλυτικά, καθορίστε τους δείκτες που μπορείτε να μετρήσετε και να αναλύσετε για να βελτιώσετε τις πρακτικές στο χώρο εργασίας ή να λύσετε συγκεκριμένα προβλήματα.
Η επιλογή των κατάλληλων δεικτών μέτρησης για την επιχείρησή σας δεν είναι μια διαδικασία η οποία θα πραγματοποιηθεί μία φορά, αντίθετα, οφείλετε να τους επανεξετάζετε συχνά για να διασφαλίσετε ότι εξακολουθούν να ευθυγραμμίζονται με την αποστολή και το όραμα της εταιρείας σας, να πληρούν τα πρότυπα του κλάδου σας και να βοηθούν την επιχείρησή σας να επιτυγχάνει τους στόχους και τις προτεραιότητές της.
 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσιες της Randstad Hellas και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, καλέστε μας σήμερα στο +30 2106770523 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να μιλήσετε με ένα εξειδικευμένο σύμβουλο ανθρώπινου δυναμικού.