Η δημιουργία προοπτικής για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας παραμένει μια πρόκληση για τις εταιρείες ανά τον κόσμο. Έρευνες δείχνουν ότι στα 2/3 των εταιρειών το ποσοστό των γυναικών, στον συνολικό αριθμό εργαζομένων, μειώνεται, όσο ανεβαίνουμε την βαθμίδα της ιεραρχίας. Παγκοσμίως, οι γυναίκες αμείβονται 24% λιγότερο από τους άνδρες, σημειώνουν υψηλότερο ποσοστό ανεργίας και έχουν μεγάλες πιθανότητες απασχόλησης μέσω ‘αδήλωτης εργασίας’ – μορφή εργασίας που χαρακτηρίζεται από χαμηλό μισθό, χαμηλή παραγωγικότητα και απουσία κοινωνικής προστασίας.

Αυτά τα στοιχεία, αν και απογοητευτικά περιέχουν μια αντίφαση. Οι εταιρείες που έχουν γυναίκες στην ομάδα διοίκησης ξεπέρασαν σε επιδόσεις τις ανδροκρατούμενες εταιρείες, κατά 26% σε διάστημα έξι ετών, σύμφωνα με έρευνα του Credit Suisse, πράγμα που αποδεικνύει ότι μια γυναίκα σε ηγετικό ρόλο μπορεί να ωφελήσει σημαντικά την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι οι οργανισμοί που ακολουθούν πολιτική ποικιλομορφίας έχουν 45% πιθανότητα να σημειώσουν ανάπτυξη - συγκριτικά με τις εταιρείες που δεν ακολουθούν παρόμοια πολιτική – και έχουν στο δυναμικό τους πιστούς εργαζόμενους, που δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους.

Δυστυχώς, η καθιέρωση φυλετικής ποικιλομορφίας στον εργασιακό χώρο δεν είναι κάτι απλό. Υπάρχει η ανησυχία ότι η εφαρμογή ποικιλομορφίας βάσει ποσοστού, είτε αυτή γίνει υποχρεωτικά είτε γιατί κάποιος πιστεύει σε αυτήν, θα μπορούσε να φέρει αντίθετα αποτελέσματα και να αποτελέσει εμπόδιο στην ισότητα, καθώς θα μπορούσε να επικρατήσει η αντίληψη ότι οι γυναίκες προσλαμβάνονται λόγω του φύλου τους και όχι λόγω των προσόντων τους. Το εν λόγω θέμα, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αλλά και άλλες στιγματισμένες ομάδες όπως ηλικιωμένους, μειονότητες, νεολαία, άτομα με αναπηρία και οι μακροχρόνια ανέργους. Οπότε τι θα πρέπει να γίνει για να καθιερωθεί η ποικιλομορφία; Προτείνουμε τα εξής:

δημιουργία θέσεων απασχόλησης

H προσωρινή απασχόληση ευθύνεται για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Απαντώντας σε μια έρευνα, το 52% των εταιρειών που συμμετείχε, δήλωσε ότι αν η προσωρινή απασχόληση δεν ήταν μια πιθανή επιλογή, δεν θα δημιουργούσαν καινούριες θέσεις εργασίας. Οι περισσότεροι θα έβρισκαν μια λύση εσωτερικά, αφήνοντας εκτός εργασίας πολλά από τα μέλη ευπαθών ομάδων. 

ποιότητα στην εργασία

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας αναφέρει ότι πάνω από το 60% των εργαζομένων εργάζεται χωρίς επίσημη σύμβαση εργασίας, πράγμα που αποτελεί τη λεγόμενη παραοικονομία. Η δυσκολία έγκειται στην ανεύρεση, γι’ αυτούς τους ανθρώπους, μιας καλύτερης μορφής εργασίας – η οποία θα χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, αξιοπρεπή μισθό, πρόσβαση στην – απαραίτητη - κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και τα εργασιακά δικαιώματα. 

ποικιλομορφία

H προσωρινή απασχόληση ενισχύει την είσοδο στην αγορά εργασίας ανθρώπων, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες παρέχοντας τους μια ποικιλία συμβασιακών ρυθμίσεων οι οποίες συμπληρώνουν τις παραδοσιακές συμβάσεις αορίστου χρόνου, ειδικά για τις γυναίκες που πρέπει να εργάζονται και να διευθετούν και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, το 38% των ανθρώπων που εργάζεται με προσωρινή απασχόληση, ανήκει σε ευπαθείς ομάδες. Στη Φιλανδία, το 66% των εργαζόμενων αυτών είναι γυναίκες. Φυσικά, αυτό που προτείνεται δεν είναι ότι η προσωρινή απασχόληση θα αποτελέσει λύση για όλα τα θέματα ποικιλομορφίας αλλά αποτελεί σίγουρα μέρος της λύσης. Ας βοηθήσουμε, λοιπόν, τους εργαζόμενους να βγουν από την παραοικονομία και τις επιχειρήσεις να βελτιωθούν, μέσω της ποικιλομορφίας.