Ο κλάδος της τεχνολογίας, σε γενικές γραμμές, δεν έχει καλωσορίσει τις γυναίκες υπαλλήλους. Ο κλάδος κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από τους άντρες, είτε γιατί οι γυναίκες αποθαρρύνονται από το να ακολουθήσουν συγκεκριμένα αντικείμενα σπουδών, είτε λόγω διακρίσεων στις πολιτικές προσλήψεων. Παρατηρείται, ωστόσο, μια μικρή σταδιακή βελτίωση και το θέμα της ποικιλομορφίας ως προς το φύλο αποτελεί πλέον κεντρικό θέμα για τον κλάδο της τεχνολογίας, ιδιαίτερα αναφορικά με τις θέσεις εργασίας σε επίπεδο management.  

Παρακάτω, επισημαίνουμε μερικούς από τους κορυφαίους λόγους για τους οποίους η διαφοροποίηση των φύλων στα τεχνολογικά επαγγέλματα παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.

Οφέλη απόδοσης.

Πρόσφατες έρευνες πάνω στην ποικιλομορφία ως προς το φύλο στο εργασιακό περιβάλλον έχουν δείξει ότι οι εταιρείες οι οποίες έχουν στις εκτελεστικές τους θέσεις γυναίκες, έχουν καλύτερες επιδόσεις από τις εταιρείες που δεν έχουν. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση, τόσο μεγαλύτερο είναι και το εύρος των ιδεών και των απόψεων που εκφράζονται, κάτι που μπορεί να αποτελέσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εταιρείες όπως η Microsoft, η Google και η Apple έχουν όλες γυναικεία εκτελεστικά μέλη, αλλά και οι πιο χαμηλότερες σε βαθμίδα θέσεις καλύπτονται από γυναίκες υπαλλήλους. Χρειάζεται ακόμα να γίνει κάτι παραπάνω σε ένα ευρύτερο φάσμα τεχνολογικών θέσεων εργασίας, αλλά τα πλεονεκτήματα της διαφοροποίησης των φύλων επιφέρουν ήδη αλλαγές σε αρκετές εταιρείες. 

Ανάπτυξη των startups.

Ο τομέας της τεχνολογίας αποτελεί έναν από τους πιο ευημερείς όταν αναφερόμαστε στην ανάπτυξη των startups. Δύο από τα πολλά παραδείγματα “ευημερούσας τεχνολογικής εστίας” είναι η Silicon Valley στις ΗΠΑ και το Tech City London. Οι startups μπορούν ενδεχομένως να ενθαρρύνουν πολύ περισσότερο την ποικιλομορφία των φύλων, καθώς δεν υπάρχει τόση γραφειοκρατία όση συναντάται σε πιο καθιερωμένες εταιρείες. Ο αριθμός των γυναικών ιδρυτών στον κόσμο των startups έχει αυξηθεί κατά περίπου 80% τα τελευταία τρία χρόνια, δείχνοντας έτσι την πρόοδο που έχει γίνει ανά τον κόσμο. Με περισσότερες γυναίκες να έχουν ιδρύσει εταιρείες στον κλάδο της τεχνολογίας, διαπιστώνουμε εύκολα ότι η ποικιλομορφία ως προς το φύλο έχει πάρει τη σωστή κατεύθυνση. 

Πολιτισμική αλλαγή.

Η στάση ως προς τις γυναίκες στο εργασιακό περιβάλλον μεταβάλλεται, με ενέργειες ως προς την ισότητα να παρατηρούνται σε όλους τους κλάδους των εταιρειών. Στον κλάδο της τεχνολογίας, η πολιτισμική αυτή αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα οι θέσεις εργασίας στην Πληροφορική να είναι περισσότερο φιλικές για τις γυναίκες σε σχέση με παλαιότερα. Οι καμπάνιες για ίση αμοιβή και για την εξασφάλιση από τους υπεύθυνους πρόσληψης καλύτερης ισορροπίας μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων, αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες αξίζουν τη θέση τους στον κλάδο της τεχνολογίας εξίσου με τους άνδρες. Αυτή η πολιτισμική αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του θέματος της διαφοροποίησης των φύλων σε ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών εταιρειών. 

Γεφυρώνοντας το χάσμα των δεξιοτήτων.

Λόγω της έλλειψης ενθάρρυνσης για τη μελέτη των μαθηματικών ή της επιστήμης, τα οποία παραδοσιακά θεωρούνταν «αντικείμενα των αντρών», πολλές γυναίκες μπορεί να μην είχαν αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ευδοκιμήσουν στον κλάδο της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η εσφαλμένη διχοτόμηση της ανδρικής και της γυναικείας εκπαίδευσης σιγά σιγά εξασθενεί, δίνοντας στις γυναίκες την ώθηση που χρειάζονται για να πετύχουν στην καριέρα τους, ανεξάρτητα από την κλάδο στον οποίο εργάζονται. Σε πολλές περιπτώσεις, τα κορίτσια πετυχαίνουν καλύτερους βαθμούς στα τεχνολογικά μαθήματα σε σύγκριση με τα αγόρια. Με πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενθάρρυνση των κοριτσιών να αναπτύξουν τις τεχνολογικές τους δεξιότητες, το χάσμα των φύλων θα συνεχίσει να συρρικνώνεται.

Τεχνολογικά πρότυπα.

Οι καταξιωμένες γυναικείες προσωπικότητες στον κλάδο της τεχνολογίας αυξάνονται, προσδίδοντας στις νεότερες γυναίκες ένα αίσθημα φιλοδοξίας. Παραδείγματα όπως της Marissa Mayer, σημερινής προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου της Yahoo, και της Susan Wojcicki, διευθύνουσας συμβούλου του YouTube, αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες μπορούν να φτάσουν στις ανώτερες θέσεις στον κλάδο της τεχνολογίας. Ενώ στο παρελθόν η πλειοψηφία των τεχνολογικών προτύπων ήταν άνδρες, τα επιτεύγματα των γυναικών ηγετών σε αυτόν τον τομέα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποικιλομορφίας των φύλων σε όλα τα επίπεδα των εταιρειών.