Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τη σημερινή κατάσταση σχετικά με την εργασία στην Ελλάδα είναι η διστακτικότητα και η ανασφάλεια ενός μεγάλου μέρους των εργαζομένων να αποχωρήσουν προσωρινά από το χώρο εργασίας τους προκειμένου να πάρουν την καλοκαιρινή τους άδεια. Σύμφωνα με έρευνες, αρκετοί εργαζόμενοι, σήμερα, νιώθουν υποχρεωμένοι να έχουν αυξημένες ώρες απασχόλησης και να παίρνουν λιγότερη άδεια από τη δουλειά τους, λόγω των ασταθών συνθηκών εργασίας.

Αυτό το φαινόμενο, όμως, μπορεί να αποβεί βλαβερό τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και για την απόδοση τους στη δουλειά τους. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αδιάκοπη εργασία και η έλλειψη άδειας οδηγεί σε μείωση της εργασιακής απόδοσης, προκαλεί αυξημένη κούραση και προβλήματα υγείας, αυξάνει τις πιθανότητες για εργασιακά ατυχήματα και ενισχύει τα ποσοστά των οικειοθελών αποχωρήσεων.

Συνεπώς, οι εργαζόμενοι δε θα πρέπει να αμελούν να οργανώνουν από νωρίς την καλοκαιρινή τους άδεια, συμπεριλαμβάνοντας στο πρόγραμμα όλες τις λεπτομέρειες, όπως η εύρεση προορισμού, η εξασφάλιση τόπου διαμονής και μέσου μετακίνησης αλλά και η ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με εκκρεμότητες στην εργασία ώστε να μην προκληθεί χαοτική κατάσταση, κατά την απουσία τους.