Είναι γεγονός ότι στην εποχή του digital και της τεχνολογίας, η αποστολή ενός βιογραφικού με ταχυδρομείο, fax ή και τηλεφωνικά –τουλάχιστον για τον ιδιωτικό τομέα- έχει εκλείψει. Παράλληλα, έχουμε ήδη αναφερθεί στη σημασία των social media για τους recruiters κατά τη διαδικασία των προσλήψεων. Θα μπορούσαν όμως τα social media –ακόμα και τα επαγγελματικά- να αντικαταστήσουν ένα βιογραφικό;

Η πιο συνετή απάντηση είναι ότι τα επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα ασκούν σημαντικότατη επιρροή αλλά δρουν μόνο συμπληρωματικά στο βιογραφικό. Η χρήση επαγγελματικών κοινωνικών δικτύων, διευκολύνει μεν ιδιαίτερα την κατασκευή του δικού σας personal branding και του online βιογραφικού σας, σίγουρα όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μορφή copy-paste στο βιογραφικό που θα αποστείλετε σε μια μελλοντική θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει.

Το να χρησιμοποιείτε ένα συγκεκριμένο template βιογραφικού για κάθε εργασία την οποία στοχεύετε πρακτικά σημαίνει ότι πιθανόν να μην ξεχωρίσετε κατά το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης των βιογραφικών. Αυτός είναι και ο λόγος που στο blog μας έχουμε δώσει έμφαση στη σημασία της διαμόρφωσης του βιογραφικού σας τόσο με keywords όσο και με αντιστοιχία στην εταιρεία την οποία στοχεύετε και στη περιγραφή της αγγελίας εργασίας που αποστείλατε την αίτηση σας.

Αναφέρετε σε παρελθοντικές σας αρμοδιότητες σε αντίστοιχη θέση ποια τακτική ακολουθήσατε και πως οι δεξιότητες που αναγράφετε στο βιογραφικό σας μπορούν να σας βοηθήσουν να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις της –δυνάμει- μελλοντικής σας εργασίας.

Συλλήβδην, η σημασία του βιογραφικού είναι εξαιρετικά σημαντική και φαίνεται ότι θα εξακολουθήσει να είναι για τους recruiters και τους HR Managers, καθώς αυτό θα αποτελέσει το κλειδί στην πρόσκληση σας σε συνέντευξη εργασίας. Ωστόσο και τα social media αλλά και το online networking μπορούν να είναι δυνατοί σύμμαχοι σας στην αναζήτηση της επόμενης εργασίας σας:

  • Χρησιμοποιείστε τα professional social media με στόχο την εύρεση των δεξιοτήτων αλλά και του επαγγελματικού background των ανθρώπων οι οποίοι ήδη εργάζονται σε θέσεις τις οποίες στοχεύετε. Υπάρχουν σεμινάρια που θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε κι εσείς; Είναι δραστήριοι σε online content από το οποίο θα μπορούσατε να πάρετε ιδέες ή να αντλήσετε έμπνευση;
  • Δικτυωθείτε, προσθέστε επαγγελματίες στο δίκτυο σας, ζητήστε πληροφορίες για πιθανά ανοίγματα στην εταιρεία που εργάζονται ή ακόμα και την δική τους οπτική για τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται και θα θέλατε να εργαστείτε κι εσείς.
  • Δημιουργήστε ένα πλήρες προφίλ στο οποίο θα αναγράφετε το βασικά στοιχεία του βιογραφικού σας και θα παραθέτετε ένα δείγμα της δουλειάς σας εφόσον φυσικά το αντικείμενο εργασίας σας επιτρέπει ένα είδους portfolio.

 

Σίγουρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον ωστόσο φαίνεται ότι ο πιο συνετός και αποτελεσματικός συνδυασμός και στην περίπτωση του βιογραφικού είναι ένας συνδυασμός, Tech & Touch, όμοιος με αυτός του οράματος της Randstad.