Για την σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα τα οποία μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει. Ένα από αυτά είναι το χρονολογικό βιογραφικό σημείωμα.   Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο οι ακαδημαϊκές γνώσεις, η εργασιακή εμπειρία και τα επιτεύγματα, καθώς και οι λοιπές δεξιότητες και πληροφορίες καταγράφονται με βάση το χρόνο υλοποίησης τους, χρησιμοποιώντας πρώτα τις πιο πρόσφατες πληροφορίες .   Το βιογραφικό σημείωμα που έχει συνταχθεί χρονολογικά θα δώσει την δυνατότητα σε ένα εργοδότη να αξιολογήσει την πρόοδο που έχει προκύψει στην εργασιακή εμπειρία, τις δεξιότητες και τις γνώσεις  που έχουν αποκτηθεί, καθώς και τους εργοδότες  στους οποίους έχει προκύψει εργασιακή εμπειρία.   Καταχωρήστε το βιογραφικό σας και κάντε αίτηση στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Randstad Hellas