Παράλληλα με το βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα χρησιμοποιήσει κανείς για να κάνει αίτηση στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας το ίδιο σημαντικό πλέον είναι να υπάρχουν διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες και σε ηλεκτρονική μορφή.

Ένα τέτοια παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία του βιογραφικού σημειώματος στο LinkedIn το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) το οποίο συνδέεται με την επαγγελματική δραστηριότητα.

 

Δημιουργώντας ένας πλήρες προφίλ στα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα το βιογραφικό σημείωμα γίνεται άμεσα διαθέσιμο από τους εργοδότες οι οποίοι έχουν εντάξει στην εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων.

 

Εφόσον ολοκληρωθεί η δημιουργία του ηλεκτρονικού βιογραφικού τότε υπάρχει και η δυνατότητα για να γίνει ανάπτυξη του επαγγελματικού δικτύου κάτι το οποίο αποτελεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη επιλογή κατά την αναζήτηση εργασίας.