Η αναζήτηση εργασίας πολλές φορές κρίνεται στην ετοιμότητα και στην καλή προετοιμασία. Για αυτό τον λόγο το βιογραφικό μας θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο σε δύο γλώσσες από τις οποίες η μία θα είναι τα ελληνικά, εφόσον μας ενδιαφέρουν θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και τα Αγγλικά ως δεύτερη επιλογή καθώς χρησιμοποιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις.

Το βιογραφικό μας και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει είναι ανανεωμένο και να  καταγράφει τις ίδιες πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή εμπειρία και τις ικανότητες μας. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η ίδια μορφοποίηση έτσι ώστε τα στελέχη που θα αξιολογήσουν το βιογραφικό να λάβουν την ίδια ακριβώς πληροφόρηση. Αυτό αποτελεί μια λεπτομέρεια που απαιτεί προσοχή, καθώς κατά την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης είναι πιθανόν τα στελέχη που θα συναντήσουμε να χρειαστούν το βιογραφικό σε κάποια διαφορετική γλώσσα.

Συνεπώς η διαδικασία διαμόρφωσης του βιογραφικού θα πρέπει να γίνεται εις διπλούν.