Η σύνταξη ενός επιτυχημένου βιογραφικού είναι σημείο – κλειδί για να προσελκύσετε το ενδιαφέρον των εργοδοτών ώστε να σας επιλέξουν για μία θέση εργασίας.

Οι τύποι βιογραφικού είναι πολλοί, ωστόσο θα πρέπει να προσέξετε κάποια συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη και επαγγελματική μορφή. Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε μία τυπική δομή ενός βιογραφικού ώστε να κερδίσετε τις εντυπώσεις ως υποψήφιος.

  • Personal Statement

Η πρώτη πληροφορία που θα πρέπει να περιέχει ένα βιογραφικό σημείωμα είναι ένα δυνατό personal statement. Οι λέξεις που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι ελκυστικές και να τραβήξουν την προσοχή του εργοδότη. Παρουσιάστε τις επαγγελματικές σας ικανότητες και αναφέρετε, σύντομα αλλά ουσιωδώς, τις δεξιότητές σας. Ορισμένες από τις δεξιότητες που χρειάζονται οι σημερινοί υποψήφιοι είναι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, ανάληψη πρωτοβουλιών, μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

  • Εργασιακή προϋπηρεσία

Σε αυτό το κομμάτι καλείστε να περιγράψετε τις προηγούμενες εργασίες σας και τα καθήκοντα που είχατε σε αυτές. Αναφέρετε τις βασικότερες των αρμοδιοτήτων σας – ιδανικό θα ήταν, αν έχετε στείλει βιογραφικό σε θέσεις που αφορούν διαφορετικούς κλάδους εργασίας, να προσαρμόσετε το βιογραφικό σας στην εκάστοτε θέση. Θυμηθείτε ότι οι αρμοδιότητες θα πρέπει να σχετίζονται με τη θέση εργασίας. Εάν, για παράδειγμα, σας ενδιαφέρει η εργασία στις πωλήσεις, θα πρέπει το βιογραφικό σας να περιέχει αντίστοιχα στοιχεία όπως στόχους και νούμερα. Δεν χρειάζεται να αναφέρετε πολλές λεπτομέρειες, καθώς από τη μία ο μεγάλος όγκος πληροφοριών ίσως κουράσει στην ανάγνωση του βιογραφικού και από την άλλη το πιθανότερο είναι να εξηγήσετε τα εργασιακά σας καθήκοντα στη συνέντευξη εργασίας.

  • Εκπαιδευτικό υπόβαθρο

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο για ένα ανταγωνιστικό βιογραφικό είναι το γνωστικό σας υπόβαθρο. Αναφέρετε τις σπουδές σας, τις ξένες γλώσσες που γνωρίζετε, ενδεχομένως και σεμινάρια που σχετίζονται με τη θέση εργασίας. Αναλύστε τις γνώσεις που έχετε αποκομίσει και εξηγήστε τον τρόπο που μπορούν αυτές να εφαρμοστούν στην εργασία σας.

Άλλα πολύ σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη σύνταξη ενός δυνατού βιογραφικού είναι τα ακόλουθα:

  • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν συντακτικά ή γραμματικά λάθη
  • Φροντίστε να είναι στοιχισμένο σωστά
  • Η σωστή στίξη είναι απαραίτητη
  • Εξασφαλίστε ότι έχετε συντάξει ένα βιογραφικό που διαβάζεται εύκολα και οι πληροφορίες δεν είναι συμπαγείς
  • Η έκταση ενός βιογραφικού είναι σημαντική, καθώς δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δύο σελίδες

Το σωστό βιογραφικό αποτελεί «διαβατήριο» για την αγορά εργασίας, καθώς αποτελεί την πρώτη σας «παρουσία» σε μία εταιρεία. Κάντε την απαιτούμενη αναζήτηση για τις κατάλληλες αγγελίες εργασίας και με τη σωστή προετοιμασία γίνετε ένας ξεχωριστός υποψήφιος.